Partidistriktscirkulär nr 12 – 2016

  Innehåll Partidistriktscirkulär nr 12/2016 Minnesstund för Hans Stenberg Träff Kyrkopolitisktansvariga 7 oktober Förlängd nominieringstid Nominering av ordförande till landstingsfullmäktige. Förlängd nomineringstid   Inbjudan Minnesstund Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected] Bil nr 1 Den 27 augusti avled hastigt vår partivän Hans Stenberg som under många år varit en ledande person för…

Läs mer

Mer verkstad inom jämställdhetspolitiken

Så är vi inne i riksdagens sista, intensiva arbetsvecka inför juluppehållet. Nu debatteras budgetens olika delar (utgiftsområden) i kammaren. Debatterna är livliga och många, och ofta väldigt klargörande i frågan om var partierna står i olika frågor. Tyvärr tror jag inte att det är så många som följer dessa debatter, för då borde man inte…

Läs mer

Ombuden till partikongressen är valda

Valda ombud till den Socialdemokratiska partikongressen i Göteborg 8 ? 12 april  Socialdemokraterna i Västernorrland har valt vilka personer som ska vara ombud vid partikongressen i Göteborg 8-12 april. Valet har genomförts med brevröstning och elektroniskt, ungefär hälften av rösterna lämnades elektroniskt och hälften genom bre. Valkretsarna har varit sju stycken och omfattat respektive arbetarekommun….

Läs mer

Vem i hela världen kan man lita på?

Sittande på ett lite försenat tåg från Stockholm, hem mot Sundsvall, försenat av en något diffus anledning, infinner sig osökt den lite Hola Bandola-inspirerade frågan ”Vem i hela världen kan man lita på”? Efter en period med intensivt budgetarbete i riksdagen, en uppgift som snart är klar, måste man när det gäller en del andra…

Läs mer
facebook Twitter Email