Vad är den svenska modellen?

Är gymkortet som många arbetsgivare betalar för de anställda en del av modellen? Svenska modellen är ett snart 80 år gammalt samhällsprojekt som startade med Saltsjöbadsavtalet 1938. Det var då man byggde en grund vårt utvecklade samhälle står på än i dag. Den fina tanke som finns i grunden för den svenska modellen är ett…

Läs mer

Regeringen satsar på barn och unga

En av den svenska modellens viktigaste uppgifter är att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Det är en fråga om rättvisa, men det är också nödvändigt för att svensk ekonomi även i framtiden ska stå starkt i den internationella konkurrensen. Under den borgerliga regeringen växte klyftorna och ojämlikheten i…

Läs mer

Med gemensamma krafter måste det gå

Det tragiska, fruktansvärda terrordådet i Bryssel kommer att finnas i vårt minne under en lång tid. Är det nåt vi kommer att behöva vänja oss vid kan man undra? Hoppas verkligen inte det. Självmordsbombare som medveten gör denna handling är ett hot mot vårt öppna samhälle och ett hot mot demokratin. Vi kan inte acceptera…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016 – Kompletterande nomineringar inför distriktskongressen Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected] När valberedningen inför Distriktskongressen sammanträdde och gick igenom inkomna nomineringar konstaterade valberedningen att dessa inte är tillräckliga. Valberedningen bedömer att det är nödvändigt med kompletterande nomineringsrund för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därför uppmanas alla arbetarekommuner…

Läs mer
facebook Twitter Email