Landstingspolitiker kommenterar regeringens vårproposition

Tidigare idag presenterade samarbetsregeringen sin vårproposition till riksdagen. Det är tydliga satsningar på välfärden och nya jobb. Regeringen aviserar även att de till hösten kommer att föreslå satsning om 10 miljarder per år till kommuner och landsting, för fler anställda i välfärden. Av dessa föreslås preliminärt 76 miljoner till landstinget Västernorrland och totalt 334,4 miljoner till…

Läs mer

Vi måste stå enade mot terrorismen

Terrorattentatet i Bryssel 22 mars innebär ytterligare en mörk dag för Europa att minnas. Angreppet slog mot det demokratiska nav Europa är, men också mot det öppna och demokratiska samhället i stort. På påskdagen nåddes vi även av rapporter från pakistanska staden Lahore där över 70 personer miste livet. Världen står i brand och vi…

Läs mer

En satsning på vårt eget län

En replik till en insändare publicerad på Allehanda.se den 5 april. Nedan replik är skickad till ordet fritt/insändarsidan på Allehanda.se torsdag den 7 april. Majed Safaee, kommunikatör vid Sollefteå kommun, skriver på insändarsidan den 5 april att han är förvirrad om antalet operationer som kommer att koncentreras till det nya ortopedcentrum som vi föreslår till sjukhuset i Sollefteå….

Läs mer

Idag beslutar landstingsstyrelsen om nytt ortopedcentrum till sjukhuset i Sollefteå

Med långvariga utmaningar för länsortopedin att klara vårdgaranti, personalförsörjning och ekonomi, beslutar idag landstingsstyrelsen om förslaget att inrätta en ny elektiv enhet för ortopedi vid Sollefteå sjukhus. – Vi koncentrerar de planerade ortopediska ingreppen, för att ta vara på de länsgemensamma resurserna mer effektivt och för att skapa en god och lagenlig arbetsmiljö för våra…

Läs mer
facebook Twitter Email