Få nyhetsbrev från S i landstinget

Visste du om att Socialdemokraterna i landstinget skickar nyhetsbrev via mail en gång i veckan? Anmäl dig idag och ta del av veckonyhetsbrevet! Du kan avanmäla dig när som helst. Anmäl dig på socialdemokraterna.se/nyhetsbrevlvn

Läs mer

Majoriteten följer upp tjänsteköp från bemanningsföretaget Orange Hälsa

De senaste dagarna har det framkommit att det vid sjukhuset i Sollefteå arbetar östeuropeiska sjuksköterskor inhyrda från bemanningsföretaget Orange Hälsa. Orange Hälsa är ett företag med dåligt rykte, efter att brister uppdagats i kompetens- och språk bland personal som man tidigare hyrt ut runt om i landet. Sjuksköterskornas arbetsvillkor har också varit föremål för diskussion….

Läs mer

Så utvecklar vi tillsammans vården och den svenska modellen

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra. Men den står också inför stora utmaningar. Att åstadkomma en jämlik vård är en sådan utmaning. Vårt mål är självklart: oavsett vem du är eller var du bor ska du erbjudas en likvärdig vård. Det är en viktig del av den svenska modellen, men vi har…

Läs mer

Uttalande distriktskongress – Vi tar strid för den svenska modellen

Den svenska modellen är under attack. De borgerliga partierna har samlats kring frågan om försämrade villkor och sänkta löner för löntagarna. Nyss var det de ungas villkor som ifrågasattes. Nu är det de nyanländas villkor som attackeras. Som om löne- och arbetsvillkor är något som ska bestämmas på politisk nivå. I den svenska modellen är…

Läs mer
facebook Twitter Email