Är personlig integritet ute nu?

För ett antal år sedan hade vi i riksdagen en infekterad debatt om den personliga integriteten. Debatten handlade om att Försvarets forskningsanstalt skulle få reglerat i lag när de hade rätt att avlyssna till Sverige inkommande och utgående samtal med telefon samt datatrafik. Det handlade enbart om samtal över gränserna och underlättade naturligtvis avlyssning av…

Läs mer

Vi behöver regler för schysta jobb i seriösa företag

Den samlade borgerligheten inklusive Sverigedemokraterna tänker stoppa regeringens förslag på regler om att företag ska ha schysta villkor för att få delta i offentliga upphandlingar. Ett förslag som är efterlängtat och skulle vara ett bra stöd för oss som vill använda upphandlingarna till att ge schysta jobb i seriösa företag. För de flesta är detta…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 11 – 2016

Fördelning kongressombud Information med anledning av Hans Stenbergsbortgång Kyrkopolitiskupptakt 8 oktober   Fördelning kongressombud Ansvarig: Stefan Wikén, 070 – 365 90 55, [email protected] Partistyrelsen har fördelat kongressombuden mellan partidistrikten utifrån antalet medlemmar. Socialdemokraterna i Västernorrland får i fördelningen 18 ombud, vilket är ett ombud mer än den förra kongressen. Ombuden är fördelade på respektive valkrets…

Läs mer

18 miljoner till Sundsvall för ökat bostadsbyggande

Sundsvalls kommun får 18 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande Sundsvalls kommun har fått 18 miljoner kronor genom den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på byggbonus för kommuner som bygger bostäder. Syftet med bonusen är att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen. Under perioden 1 augusti 2015 till 31 juli 2016…

Läs mer
facebook Twitter Email