Med gemensamma krafter måste det gå

Det tragiska, fruktansvärda terrordådet i Bryssel kommer att finnas i vårt minne under en lång tid. Är det nåt vi kommer att behöva vänja oss vid kan man undra? Hoppas verkligen inte det. Självmordsbombare som medveten gör denna handling är ett hot mot vårt öppna samhälle och ett hot mot demokratin. Vi kan inte acceptera…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016 – Kompletterande nomineringar inför distriktskongressen Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected] När valberedningen inför Distriktskongressen sammanträdde och gick igenom inkomna nomineringar konstaterade valberedningen att dessa inte är tillräckliga. Valberedningen bedömer att det är nödvändigt med kompletterande nomineringsrund för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därför uppmanas alla arbetarekommuner…

Läs mer

Förslag om nytt elektivt ortopedcentrum i Sollefteå

Den 11 mars beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd om förslag till strukturella förändringar i länsverksamheten för ortopedi, efter underlag från länsverksamhetschefen Johan Nilsson. Förslaget, som nu går vidare till landstingsstyrelsen och senare landstingsfullmäktige, innebär att operationer flyttas från Sundsvall sjukhus och sjukhus utanför länet till Sollefteå sjukhus, där ett nytt elektivt ortopedcentrum byggs upp. Det…

Läs mer

En resa på väg åt rätt håll

I media möts vi av nyheter de flesta nog betecknar som negativa. Problem, kris, katastrof. Språkbruket och formuleringarna är ofta drastiska. Nu är väl vi vanliga nyhetskonsumenter inte lämpade att ägna oss åt nyhetsvärdering. Den gamla ?sanningen? att ”hund bet man” inte är en nyhet men att ”man bet hund” däremot är en nyhet gäller…

Läs mer
facebook Twitter Email