Vårt löfte – vi kommer inte medverka till generella sparpaket, à la Mantec

(Publicerad onsdag den 26 oktober) Idag, onsdag inleds den första av två dagar med landstingsfullmäktige i Västernorrland. På dagordningen har vi flera tunga och viktiga beslut, beslut som berör och väcker känslor. Beslut som kommer påverka färdriktningen mot framtiden. Det ena ärendet, målbild för Hälso- och sjukvården, kommer att ange inriktningen för fortsatt utvecklingsarbete i…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 10 – 2016

  Innehåll Nomineringar till landstinget Förlängd nomineringstid för Regionala etikprövningsnämnden och nämndeman Förvaltningsrätten   Nomineringsuppmaningar till uppdrag i landstinget Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected] Det har inkommit en avsägelse av Johanna Bergsten Timrå, där hon avsäger sig samtliga uppdrag i landstinget. Här nedan listas de uppdrag som ska ersättas. Det är…

Läs mer

Lantmäteriets resurser bristande

Lantmäteriet är en myndighet vars verksamhet är viktig för såväl privatpersoner och företag som offentlig verksamhet. Runt om i landet hörs nu larmsignaler från alltfler att lantmäteriets kapacitet är otillräcklig och handläggningstiderna oacceptabla.  Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot från Västernorrland, har nu ställt frågan om lantmäteriets bristande resurser till bostadsminister Peter Eriksson. Frågan har uppmärksammats av…

Läs mer

Samhällsbygget fortsätter

Sverige står inför stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora underskottet som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skattesänkningar. I höstbudgeten fortsätter…

Läs mer
facebook Twitter Email