Modiga och pålästa Margot

  Vi lever i ett samhälle, som är allt mer beroende av omvärlden och som inte heller har möjlighet att stänga omvärlden ute. Häromdagen hade vi utrikespolitisk debatt i riksdagens kammare. Vår utrikesminister företrädde regeringen och oss socialdemokrater. Hon vill att vår utrikespolitik i denna tid av både hopp och förtvivlan ska vara aktiv, orädd…

Läs mer

Ekonomi i balans en förutsättning

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna erbjuda länets invånare, långsiktig och patientsäker vård av god kvalité. Vi kraftsamlar våra resurser för att prioritera arbetet med att ta fram kvalitetsgranskade underlag inför beslut. Vi fortsätter samarbetet utifrån våra befintliga överenskommelser och är öppna för att samarbeta med andra partier i varje beslut….

Läs mer

Fortsatt sänkt elpris i norr

Den S-ledda regeringen har nu sett till att Norrland får behålla sitt lägre elpris. –          Det här är ett viktigt besked. Människor och företag i norra Sverige kommer inte att drabbas av någon märkbar förändring, säger Ingemar Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland. Den tidigare regeringen tillsatte under sin tid en utredning om norrlandsrabatten på el….

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 2 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 2 – 2016 Innehåll Ny ledamot i FPT-nämnden Tidigare cirkulär Ny ledamot FPT-nämnden Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected] Petra Norberg, har avsagt sig som ledamot i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. Vi försöker att klara av att hantera detta till landstingsfullmäktige 23 ? 25 februari. Nomineringstid är därför utsatt till senast den…

Läs mer
facebook Twitter Email