Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter dialogen för att ombilda majoritet

Under kvällen har företrädare för läns- och landstingsorganisationerna inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffats för inledande samtal, om den fortsatta processen för att ombilda majoriteten i landstinget.  – Vi är överens om att intensifiera arbetet med att ta fram förslag på åtgärder för ekonomi i balans med kvalitativa underlag, säger Roger Johansson, vice ordförande för Socialdemokraterna…

Läs mer

Socialdemokraterna avbryter samarbetet med Vänsterpartiet i landstinget

Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktsstyrelse har underkvällen beslutat att avbryta samarbetet med Vänsterpartiet i styret över Västernorrlands landsting. –  Vi menar att förtroendet mellan oss och Vänstern i landstinget har körts i botten. Det gör det omöjligt att tillsammans klara arbetet för att uppnå balans i landstingets ekonomi, säger Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande. – Vi upplever…

Läs mer

Med anledning av de uppmärksammade chefsavtalen

Socialdemokraterna i landstinget ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om de uppmärksammade chefsavtalen. Som landstingsrådet Erik Lövgren (S) tidigare aviserat vill nu S att alla kort läggs på bordet. –          Jag kommer skyndsamt lyfta upp detta till ett ärende och så som landstingsrådet tidigare aviserat, följa upp och se över eventuella åtgärder utifrån de…

Läs mer

Ledamot i energikommissionen besöker elintensivt företag

– Skogsindustrin är jätteviktig både för Sverige och Sundsvallsregionen. Just nu har delar av branschen problem, främst tidnings- och tryckpapper. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt för mig att vara ute och träffa företag som SCA. Ortviken är en viktig arbetsplats i Sundsvall och det är därför även värdefullt för mig…

Läs mer
facebook Twitter Email