En satsning på vårt eget län

En replik till en insändare publicerad på Allehanda.se den 5 april. Nedan replik är skickad till ordet fritt/insändarsidan på Allehanda.se torsdag den 7 april. Majed Safaee, kommunikatör vid Sollefteå kommun, skriver på insändarsidan den 5 april att han är förvirrad om antalet operationer som kommer att koncentreras till det nya ortopedcentrum som vi föreslår till sjukhuset i Sollefteå….

Läs mer

Idag beslutar landstingsstyrelsen om nytt ortopedcentrum till sjukhuset i Sollefteå

Med långvariga utmaningar för länsortopedin att klara vårdgaranti, personalförsörjning och ekonomi, beslutar idag landstingsstyrelsen om förslaget att inrätta en ny elektiv enhet för ortopedi vid Sollefteå sjukhus. – Vi koncentrerar de planerade ortopediska ingreppen, för att ta vara på de länsgemensamma resurserna mer effektivt och för att skapa en god och lagenlig arbetsmiljö för våra…

Läs mer

Sjukhuset i Sollefteå kan bli länets ortopediska centrum

Genom att specialisera sig, blir man både skickligare på sitt jobb och mer effektiv. Det är grundtankarna bakom att samla de planerade ortopediska ingreppen till främst Sollefteå sjukhus. Genom att bygga upp ett ortopediskt centrum i Sollefteå, som innebär att 900 planerade operationer flyttas från Sundsvalls sjukhus, varav ungefär hälften avser höft- och knäproteser, till…

Läs mer

Politiker praktiserade hos sjuksköterska

”Gå en dag i mina skor” heter Vårdförbundets koncept för när de bjuder in politiker till praktik en dag.  Denna gång hade de bjudit in Elvy Söderström (S), ledamot i landstingsfullmäktige för Socialdemokraterna. Hon fick praktisera en heldag tillsammans med sjuksköterskan Emma Sundelin, vid en medicinavdelning på Örnsköldsvik sjukhus. Emma är också förtroendevald i Vårdförbundet….

Läs mer
facebook Twitter Email