Partidistriktscirkulär nr 9 – 2015

PD-cirkulär nr 9 i PDF format    bil Domstolsverket Innehåll Nomineringar av nämndemän till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten   Nomineringar av nämndemän till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected] Anmodan att nominera för val av nämndemän i ledamot i till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten. Vi utsåg vid Förtroenderådet 2014 våra nämndemän….

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 8 – 2015

  PD-cirkulär nr 8 i PDF format  bilaga 1 Förtroenderåd 10-11 oktober ? anmälan om boende senast 28 augusti bilaga 2 Medlemsutvecklingen bilaga 3 Medlemsvärvartävling bilaga 4 Goda exempel för fler jobb bilaga 5 Kartläggning integration bilaga 6 Nytt medlemssystem   Innehåll Förtroenderåd 10-11 oktober ? anmälan om boende senast 28 augusti Medlemsutvecklingen Medlemsvärvartävling Goda…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 7 – 2015

  PD-cirkulär nr 7 i PDF format   Innehåll   Nomineringar och fyllnadsval Kollektivtrafik myndigheten – fyllnadsval   Ny ledamot till Kollektivtrafikmyndigheten Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected] Anmodan att nominera för fyllnadsval ledamot i Kollektivtrafikmyndigheten. Chathrine Edström, Sundsvall har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kollektivtrafikmyndigheten. Arbetarekommunerna anmodas inkomma med nominering för uppdraget…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 6 – 2015

PD-cirkulär nr 6 i PDF format bilaga 1 Upphandling ekonomihantering bilaga 2 Inbjudan AK personal bilaga 3 S Träff studieledarna bilaga 4 Förd ombud till förtroenderåd bilaga 5 Aktuell studieinfo bilaga 6 medlemsutvecklingen Partidistriktscirkulär nr 6 – 2015 Innehåll Nomineringar och fyllnadsval Ersättare till Patient och etisknämnd Ekonomihantering Köp av ekonomihantering Planerade träffar Träff AK…

Läs mer
facebook Twitter Email