100 år av kvinnlig rösträtt – Malin Larsson

Just idag 26 januari 2021 när jag skriver denna krönika är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt klubbades i riksdagen och började att gälla i vårt land. Äntligen togs det slutliga beslutet och efter en lång och ihärdig kamp fick kvinnorna i Sverige rösträtt.

Idag 100 år senare behöver vi fortsätta arbeta för att förbättra jämställdheten. Kvinnor o män ska ha lika rätt o lika ansvar i familjeliv, yrkesliv o samhällsliv. Vi är och ska behandlas som jämlikar, ha samma möjligheter o rättigheter på livets alla områden. Demokratin, jämställdheten o kvinnors rättigheter kan inte tas för givna. Jag tänker…

Läs mer

På jägarnas sida

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida. När det efter ett regeringsbeslut väntar förändringar kring Viltvårdsfonden är det viktigt att understryka att medlen fortsatt ska gå till jakten och viltvården och ingenting annat. Vi tror det är fullt möjligt att fortsätta den fina samverkan som vi har mellan jägarkåren och myndigheter, även om Naturvårdsverket får i uppdrag att upphandla delar av ansvaret för jakt och viltvård.

Människan har jagat djur och haft dem som en naturlig del av vår diet sedan urminnes tider och det kommer vi att fortsätta att göra. Både därför att viltet är god och klimatsmart mat, men också för att jakten fyller en viktig funktion i samhället.  För att förebygga trafikolyckor och skador för jordbruket och i…

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter – Ingemar Nilsson

Nytt år, nya möjligheter brukar det ju heta. Låt oss verkligen hoppas att så är fallet. Det år vi senast lagt bakom oss är historiskt i alldeles för många avseenden. Jag är ingen vän av nyårslöften, har inte avgivit något nu heller egentligen, men att lova ett bättre 2021 hoppas jag att många, många har gjort.

Just nu känns utvecklingen som en enda stor utmaning. Pandemin och dess konsekvenser, medicinska, sociala och ekonomiska är påtagligt stora och fortfarande hotfulla. Som jag pekat på flera gånger tidigare i några krönikor, tiden är den kritiska faktorn, i alla avseenden. Vi ser nu varje vecka vid regeringens och myndigheternas presskonferenser hur insatser och åtgärder utökas…

Läs mer

Om skolan – Malin Larsson

I början av sommaren, när sommarlovet hade börjat för våra skolelever, skrev jag i min krönika om alla de utredningar som var på gång inom skolområdet och att jag såg framemot höstterminen när dessa skulle diskuteras.

Nu är vi här och i spåren av dessa utredningar har skoldebatten dragit igång på allvar. Det är viktiga frågor som diskuteras, skolan är så otroligt betydelsefull och skolan ska lägga en god grund för våra barns liv. Det är genom skolan vi kan minska klyftorna i vårt samhälle. Det är genom utbildningen vi lägger…

Läs mer
facebook Twitter Email