Eldsjälar till valorganisationen sökes

Vi behöver förstärkning av två medarbetare på tidsbegränsade anställningar under valåret 2022. En tjänst som politisksekreterare för vår regiongrupp och tjänst som valombudsman för partidistriktet. Anställningarna är tidsbegränsade över valet.

Socialdemokraterna i Västernorrland är en modern folkrörelseorganisation med ca 3000 medlemmar, med syfte att organisera medlemmar och sympatisörer som delar våra värderingar för att få genomslag för socialdemokratins idéer och politik i Västernorrland. Politisksekreterare Vi söker en person som kan arbeta självständigt i nära relation och samarbete med den redan anställde politiske sekreteraren, s-ledningen i…

Läs mer

Ombud till Socialdemokraternas partikongress den 3 – 7 november från Västernorrland

Socialdemokraterna i Västernorrland har valt vilka personer som ska vara ombud vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls torsdag till söndag, 3 – 7 november 2021, på svenska mässan i Göteborg.

Valet har genomförts digitalt och med brevröstning som komplement, ungefär hälften av rösterna lämnades elektroniskt och hälften genom brev. Valkretsarna har varit sju och omfattat respektive arbetarekommun. Sammanlagt är det 916 personer deltagit i valet och som röstat fram kongressdelegationen som ska representera Socialdemokraterna i Västernorrland. Av dessa var 3 % brevröster. Det konkreta arbetet…

Läs mer

Trafikverkets förslag är tillväxt- och inlandsfientligt

Trafikverkets förslag att sänka hastigheter på stora delar av E14 i Västernorrland och Jämtland till 80 km/tim hotar tillväxten och ökar påfrestningarna för alla som är beroende av E14. Förslaget är tänkt att genomföras i slutet av 2021 och omfattar drygt elva mil av E14 som ska få sänkt hastighet till 80 km i timmen….

Läs mer
facebook Twitter Email