Det behövs statlig närvaro i hela landet – Välkommen till Västernorrland

För att hålla ihop Sverige påbörjade den Socialdemokratiskt ledda regeringen under förra mandatperioden ett arbete att stärka den statliga närvaron i hela landet. Detta ledde till konkreta beslut att omlokalisera myndigheter och även etablera nya runt om i hela Sverige. I Västernorrland handlade det bl a om servicekontor i Kramfors, delar av statens servicecenter till Sollefteå, digitaliseringsmyndigheten till Sundsvall och en utredning för fler statliga jobb i Härnösand.

De nu hastiga och negativa förändringarna inom Arbetsförmedlingen, som bland annat innebär att tre arbetsförmedlingskontor i Västernorrland hotas av stängning och personal sägs upp, innebär ett bakslag i arbetet för att stärka den statliga närvaron. Den snabba omvandlingen av Arbetsförmedlingen kommer att slå hårdast mot de som står längst från arbetsmarknaden. Detta är följderna av…

Läs mer

Socialdemokraterna i Västernorrland har kongress och upptakt inför EU valet

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Distriktskongressen har 27 motioner att behandla och ta ställning till. Distriktsstyrelsen föreslår också ett reviderat organisationsdokument, samt reviderad instruktion till partidistriktets valberedningar. Kongressen fungerar också som en gemensam valupptakt…

Läs mer
facebook Twitter Email