Kategori: Aktuellt

Fler jobb kräver aktiv politik

Det finns goda möjligheter att öka antalet jobb i Västernorrland, men det kräver en aktiv politik. En del av de avgörande besluten för att möjliggöra fler jobb i vårt län fattas politiskt på nationell nivå. Därför spelar det också roll för jobben i vår region hur det går i riksdagsvalet. Många av de nya jobben…

Läs mer

Pensionerna måste höjas, nu!

Idag när jag skriver denna krönika är det den 15 juni och vi riksdagsledamöter har röstat om vårändringsbudgeten. Det stod mellan de högerkonservativas budgetförslag och den socialdemokratiska regeringens tidigare förslag, då det justerade förslaget från i måndags stoppades av högern. Jag kan bara konstatera att det politiska spelet fortsätter. Nu gör de högerkonservativa allt de…

Läs mer

Slut med snålskjutsarna inom sjukvården

Det finns ett par grundläggande principer kring väntetider i vården. Det som ska avgöra vilken patient som först får behandling ska vara behovet. Inget annat. Det finns bara ett visst antal operationssalar, ett visst antal läkare och sjuksköterskor och bara 24 timmar på dygnet. I samma sekund som någon betalar för att få en operation…

Läs mer

Civilminister Ida Karkiainen besöker Härnösand och följer upp beslutet att öka den statliga närvaron

Civilminister Ida Karkiainen besöker Västernorrland och Härnösands kommun. Besöket är en uppföljning på regeringens beslut att omlokalisera 70 jobb till Härnösand. Statsrådet besöker Specialpedagogiska skolmyndigheten som får uppdraget att inrätta och vara värdmyndighet för de nya jobben där Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sina respektive verksamheter. Civilministern träffar även landshövdingen för information…

Läs mer