Aktuellt

Skogsnäringens bidrag till ett hållbart samhälle

  Igår, 27 september, var våra riksdagsledamöter Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg på plats i skogen utanför Örnsköldsvik för att samtala om skogens och skogsnäringens bidrag till ett hållbarare samhälle. Representanter från Skogsindustrierna och Holmen visade och beskrev på plats i skogen hur vi kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt…

Läs mer

Eldsjälar till valorganisationen sökes

Vi behöver förstärkning av två medarbetare på tidsbegränsade anställningar under valåret 2022. En tjänst som politisksekreterare för vår regiongrupp och tjänst som valombudsman för partidistriktet. Anställningarna är tidsbegränsade över valet.

Socialdemokraterna i Västernorrland är en modern folkrörelseorganisation med ca 3000 medlemmar, med syfte att organisera medlemmar och sympatisörer som delar våra värderingar för att få genomslag för socialdemokratins idéer och politik i Västernorrland. Politisksekreterare Vi söker en person som kan arbeta självständigt i nära relation och samarbete med den redan anställde politiske sekreteraren, s-ledningen i…

Läs mer

Ombud till Socialdemokraternas partikongress den 3 – 7 november från Västernorrland

Socialdemokraterna i Västernorrland har valt vilka personer som ska vara ombud vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:e ordinarie partikongress hålls torsdag till söndag, 3 – 7 november 2021, på svenska mässan i Göteborg.

Valet har genomförts digitalt och med brevröstning som komplement, ungefär hälften av rösterna lämnades elektroniskt och hälften genom brev. Valkretsarna har varit sju och omfattat respektive arbetarekommun. Sammanlagt är det 916 personer deltagit i valet och som röstat fram kongressdelegationen som ska representera Socialdemokraterna i Västernorrland. Av dessa var 3 % brevröster. Det konkreta arbetet…

Läs mer

Nu levererar vi på ännu ett av våra vallöften!

Inför valet 2018 lovade Socialdemokraterna Västernorrland att stärka vården för våra äldsta invånare. Vi lovade att förbättra tillgängligheten och stärka den nära vården, inte minst våra hälsocentraler. Nu genomförs förslag för att stärka just dessa områden, genom att öka nivån på ersättningen för läkarmedverkan på kommunernas särskilda boenden med 3200 kr, från 704 kr per…

Läs mer
facebook Twitter Email