Aktuellt

Krav på utbildning för att motverka våld i icke-normativa relationer

Socialdemokraternas distriktskongress i Västernorrland har ställt sig bakom ett förslag att driva på för mer utbildning för anställda inom sjukvård, rättsväsendet och socialtjänsten för att bättre kunna motverka risker för våld i icke-normativa nära relationer. Personer i normativa och icke-normativa relationer löper båda lika stor risk att drabbas av våld i en nära relation. Men…

Läs mer

Rösträtt året du fyller 18 år

Västernorrlands Socialdemokrater har ställt sig bakom en motion om att ungdomar ska få rösträtt till kommunala, regionala och nationella val under det kalenderår de fyller 18 år, även om de fyller år efter valdagen. Idag ställs ungdomar som fyller år efter valdagen utanför det årets val.   Motionen har skrivits av Emil Nordfjell från SSU…

Läs mer

Distriktskongress 2019

Årets distriktskongress genomförs på Parkaden i Härnösand. 175 ombud deltar i förhandlingarna, med bland annat 27 motioner att behandla. Våra gäster, Matilda Ernkrans från partistyrelsen och Johanna Eriksson från SSU Västernorrland, talar till kongressen. Vår bildningsorganisation ABF är också på plats med information.  

Läs mer

Socialdemokraterna i Västernorrland har kongress och upptakt inför EU valet

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

Socialdemokraterna i Västernorrland har sin distriktskongress lördagen den 6 april på Parkaden i Härnösand. Medverkar vid kongressen gör statsrådet för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Distriktskongressen har 27 motioner att behandla och ta ställning till. Distriktsstyrelsen föreslår också ett reviderat organisationsdokument, samt reviderad instruktion till partidistriktets valberedningar. Kongressen fungerar också som en gemensam valupptakt…

Läs mer
facebook Twitter Email