Aktuellt

Uttalande från Socialdemokraterna Västernorrlands distriktskongress 2019

Det behövs statlig närvaro i hela landet – Välkommen till Västernorrland För att hålla ihop Sverige påbörjade den Socialdemokratiskt ledda regeringen under förra mandatperioden ett arbete att stärka den statliga närvaron i hela landet. Detta ledde till konkreta beslut att omlokalisera myndigheter och även etablera nya runt om i hela Sverige. I Västernorrland handlade det…

Läs mer

Krav på utbildning för att motverka våld i icke-normativa relationer

Socialdemokraternas distriktskongress i Västernorrland har ställt sig bakom ett förslag att driva på för mer utbildning för anställda inom sjukvård, rättsväsendet och socialtjänsten för att bättre kunna motverka risker för våld i icke-normativa nära relationer. Personer i normativa och icke-normativa relationer löper båda lika stor risk att drabbas av våld i en nära relation. Men…

Läs mer

Rösträtt året du fyller 18 år

Västernorrlands Socialdemokrater har ställt sig bakom en motion om att ungdomar ska få rösträtt till kommunala, regionala och nationella val under det kalenderår de fyller 18 år, även om de fyller år efter valdagen. Idag ställs ungdomar som fyller år efter valdagen utanför det årets val.   Motionen har skrivits av Emil Nordfjell från SSU…

Läs mer

Distriktskongress 2019

Årets distriktskongress genomförs på Parkaden i Härnösand. 175 ombud deltar i förhandlingarna, med bland annat 27 motioner att behandla. Våra gäster, Matilda Ernkrans från partistyrelsen och Johanna Eriksson från SSU Västernorrland, talar till kongressen. Vår bildningsorganisation ABF är också på plats med information.  

Läs mer
facebook Twitter Email