Aktuellt

Förslag om nytt elektivt ortopedcentrum i Sollefteå

Den 11 mars beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd om förslag till strukturella förändringar i länsverksamheten för ortopedi, efter underlag från länsverksamhetschefen Johan Nilsson. Förslaget, som nu går vidare till landstingsstyrelsen och senare landstingsfullmäktige, innebär att operationer flyttas från Sundsvall sjukhus och sjukhus utanför länet till Sollefteå sjukhus, där ett nytt elektivt ortopedcentrum byggs upp. Det…

Läs mer

En resa på väg åt rätt håll

I media möts vi av nyheter de flesta nog betecknar som negativa. Problem, kris, katastrof. Språkbruket och formuleringarna är ofta drastiska. Nu är väl vi vanliga nyhetskonsumenter inte lämpade att ägna oss åt nyhetsvärdering. Den gamla ?sanningen? att ”hund bet man” inte är en nyhet men att ”man bet hund” däremot är en nyhet gäller…

Läs mer

Vem ska ha den lägsta lönen?

Ännu en gång har debatten om lägre löner tagit fart. Från liberalt håll ropas det ut att detta är den enda självklara lösningen på hur fler människor ska få ett arbete att gå till. Ingenstans har jag sett svar på frågan exakt hur låg lönen ska vara, eller exakt vilka som ska omfattas av dessa…

Läs mer

Vi tar strid för den svenska modellen

Nu tar vi socialdemokrater strid för det som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Grunden i vår starka samhällsmodell bygger på att alla arbetsföra män och kvinnor arbetar och gör rätt för sig, men också på att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en…

Läs mer
facebook Twitter Email