Kategori: Aktuellt

Socialdemokraterna avbryter samarbetet med Vänsterpartiet i landstinget

Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktsstyrelse har underkvällen beslutat att avbryta samarbetet med Vänsterpartiet i styret över Västernorrlands landsting. –  Vi menar att förtroendet mellan oss och Vänstern i landstinget har körts i botten. Det gör det omöjligt att tillsammans klara arbetet för att uppnå balans i landstingets ekonomi, säger Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande. – Vi upplever…

Läs mer

Med anledning av de uppmärksammade chefsavtalen

Socialdemokraterna i landstinget ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om de uppmärksammade chefsavtalen. Som landstingsrådet Erik Lövgren (S) tidigare aviserat vill nu S att alla kort läggs på bordet. –          Jag kommer skyndsamt lyfta upp detta till ett ärende och så som landstingsrådet tidigare aviserat, följa upp och se över eventuella åtgärder utifrån de…

Läs mer

Ledamot i energikommissionen besöker elintensivt företag

– Skogsindustrin är jätteviktig både för Sverige och Sundsvallsregionen. Just nu har delar av branschen problem, främst tidnings- och tryckpapper. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt för mig att vara ute och träffa företag som SCA. Ortviken är en viktig arbetsplats i Sundsvall och det är därför även värdefullt för mig…

Läs mer

Beslut om strukturåtgärder i landstinget kommer tidigast i april

I Kramfors den 11 oktober 2015 beslutade Socialdemokraterna i Västernorrlands Förtroenderåd i full enighet om att ta ett nytt tag avseende det tjänstemannaförslag som tidigare under hösten presenterats. Ett tjänstemannaförslag presenterades som ett svar på det uppdrag som landstingsfullmäktige beslutat, att landstinget ska ha en ekonomi i balans över tid. Den politiska beställningen av ett…

Läs mer