Artiklar och texter

Replik på – Ingen skattesänkning för fattigpensionärerna – vilken planet bor politikerna på?

Det löfte vi Socialdemokrater givit när det gäller den s.k. Pensionärsskatten är att lön och pension ska beskattas lika. För oss är pension uppskjuten lön.Under förra mandatperioden lyckades vi likställa skatten för 1,7 miljoner personer med en pension på upp t.o.m. 17 000 kr/ månad. På inkomster upp till den nivån betalar man nu lika skatt på lön och pension.

Replik på insändare – Ingen skattesänkning för fattigpensionärerna – vilken planet bor politikerna på? från Håkan i Sundsvall i ST 19/9   Det löfte vi Socialdemokrater givit när det gäller den s.k. Pensionärsskatten är att lön och pension ska beskattas lika. För oss är pension uppskjuten lön. Under förra mandatperioden lyckades vi likställa skatten för…

Läs mer

Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön

Med anledning av ”Om den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas – vad händer med oss som knappt jobbat?” som publicerades den 10 augusti. Signaturen ”Fy skäms” funderar på min debattartikel om pensionärsskatten som publicerades den 10 juli. Det verkar som signaturen blandar ihop skattefrågan med frågan om själva pensionssystemet. Min artikel handlade om att pension är…

Läs mer

Allt pekar på att det starka samhället är under återuppbyggnad

Sedan Stefan Löfven tillträdde 2014 har arbetslösheten minskat dramatiskt. 350 000 fler människor har idag ett jobb att gå till – varav över 100 000 av dessa i välfärden. Sysselsättningsnivån bland inrikes födda är rekordhög. Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att skapas 120 000 nya jobb under detta och nästa år. Myndigheten bedömer att nio av tio av de…

Läs mer

Den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas

Vi socialdemokrater menar allvar när vi säger att pension är uppskjuten lön och därmed inte ska beskattas mer än lön. Därför kommer regeringen att lägga förslag så att vi kan genomföra ytterligare en skattesänkning för Sveriges pensionärer, från och med 1 januari 2020. Sedan 2018 är skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer, med pension upp till…

Läs mer
facebook Twitter Email