Artiklar och texter

100 år av demokratiskt vald riksdag

I dag den tionde januari för hundra år sedan, 1922, så tog de första kvinnliga ledamöterna plats i Sveriges riksdag.

De hade blivit invalda i valet den tolfte september 1921. I riksdagens direktvalda andra kammare tog den frisinnade Elisabeth Tamm, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring samt högerpartisten Bertha Welin plats och i den indirekt valda första kammaren kom den frisinnade Kerstin Hesselgren att sitta. Valet 1921 var det första där kvinnor hade rösträtt och…

Läs mer

Uttalande från de socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland

De socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland markerar sitt avståndstagande från det hat och de hot som riktas mot alltför många politiskt förtroendevalda bland annat i sociala medier.

Näthatet är idag så omfattande att det utgör ett konkret hot mot demokratin. Som socialdemokrater i Hälso- och sjukvårdsnämnden tar vi starkt avstånd från den sortens hat och hot som sprids i sociala medier, som drabbat flera förtroendevalda och nu senast vår kollega Lena Asplund. Det är orimligt att personer tycker sig ha rätt att…

Läs mer

På jägarnas sida

Det ska inte råda något tvivel om att Socialdemokraterna står på jägarnas sida. När det efter ett regeringsbeslut väntar förändringar kring Viltvårdsfonden är det viktigt att understryka att medlen fortsatt ska gå till jakten och viltvården och ingenting annat. Vi tror det är fullt möjligt att fortsätta den fina samverkan som vi har mellan jägarkåren och myndigheter, även om Naturvårdsverket får i uppdrag att upphandla delar av ansvaret för jakt och viltvård.

Människan har jagat djur och haft dem som en naturlig del av vår diet sedan urminnes tider och det kommer vi att fortsätta att göra. Både därför att viltet är god och klimatsmart mat, men också för att jakten fyller en viktig funktion i samhället.  För att förebygga trafikolyckor och skador för jordbruket och i…

Läs mer

A-kassan ger trygghet i förändring

Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker nytt jobb. Nu förlänger vi förstärkningarna av a-kassan till 2022 för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en svår tid.

Coronapandemin har visat hur viktigt det är med en stark a-kassa. Hela tillvaron för familjen ska inte slitas upp. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb. Man ska kunna köpa nya skridskor till barnen. Sveriges löntagare ska inte behöva bli fattiga på grund av ett virus. A-kassan håller dessutom köpkraften uppe i…

Läs mer
facebook Twitter Email