Kategori: Artiklar och texter

Riksdagskrönika – Vi behöver bli fler Socialdemokrater i Västernorrland och hela norra Sverige

Jag vill börja med att tacka alla för förtroendet att representera Västernorrland och Socialdemokraterna i Sveriges riksdag de kommande fyra åren. Ett finare uppdrag finns inte i vår demokrati och jag kommer att göra mitt bästa för att förtjäna det förtroende jag fått. Mitt första år i riksdagen och i kulturutskottet var ett fanatiskt uppdrag…

Läs mer
Rätt vård i rätt tid - korta köerna till vård och behandling

Vi vet vad och varför – vi har dessutom svar på hur

När Sveriges mest splittrade opposition vaknar till liv så är det föga förvånande att det enda de har att förhålla sig till är vår socialdemokratiska politik. Seriösa, verklighetsförankrade, ekonomiskt hållbara förslag från den politiska oppositionen i Region Västernorrland lyser med sin frånvaro. Det verkar som om det enda alternativet är att vara emot precis allt…

Läs mer

Vårdbolag ska inte välja patienter

Det låter ju inte så dumt att ha en privat sjukvårdsförsäkring så att man snabbt kan få vård om man behöver. Enligt reklamen på försäkringsbolagens hemsidor slipper man mycket ”krångel”, som att kontakta sin vårdcentral, få remiss till specialistvård och framförallt att vänta. De som inte kan betala själva eller har en arbetsgivare som gör…

Läs mer
Romina Walian, läkare
Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Våra förslag för kortade köer i Västernorrland

I det trygga samhället vill vi se ökad tillgänglighet till en hälso-, sjuk- och tandvård styrd av vårdbehovet För dig som har behov av hälso- och sjukvård ska vården vara tillgänglig när du behöver den, sammanhållen om du behöver det, samt förebyggande och hälsofrämjande utifrån dina förutsättningar. Du ska inte behöva vänta längre än vårdgarantin…

Läs mer