Krönika

Sluta bunkra men tänk långsiktigt

Vi befinner oss i en kris och vi prövas just nu. Alla försöker vi hjälpas åt och vi ser fantastiska initiativ runt om i länet och landet. Solidariteten lever när krisen kommer och jag hoppas att den växer sig starkare och finns kvar när krisen är över. Denna situation är helt ny för oss. I…

Läs mer

Malin Larsson: Riksdagens arbete fungerar trots extraordinär situation

Riksdagsarbetet fortgår och vi har viktiga beslut att fatta, en del med kort varsel. Politiska beslut måste tas trots att vi befinner oss i denna extraordinär samhällssituation som Covid-19 medför. Debatterna i kammaren fortsätter, kolla gärna in Forum på SVT eller riksdagens hemsida för att följa med.  Även utskottsarbetet fortsätter. Vi har valt in fler…

Läs mer

En pandemi och sen?

Det är en overklig upplevelse just nu, att försöka fungera som medborgare men också som riksdagsledamot i dessa coronatider. Låt oss först som sist slå fast: det absolut viktigaste är naturligtvis människors liv och hälsa. Nu testas vårt samhälle och alla vi som bor här. Hur är vår beredskap, vilken kapacitet har vår hälso- och…

Läs mer

Var solidarisk och följ experternas råd

Den gångna veckan har det handlat mycket om Coronavirusets framfart. Dagligen kommer nya artiklar i ämnet, nya fall upptäcks och olika vinklar på problemet diskuteras. I vissa livsmedelsbutiker gapar hyllorna tomma, för folk har börjat hamstra konserver och annat för att klara av en tids isolering. I princip alla jag träffat har haft något att…

Läs mer
facebook Twitter Email