Riksdagsblogg

Malin Larsson: Riksdagens arbete fungerar trots extraordinär situation

Riksdagsarbetet fortgår och vi har viktiga beslut att fatta, en del med kort varsel. Politiska beslut måste tas trots att vi befinner oss i denna extraordinär samhällssituation som Covid-19 medför. Debatterna i kammaren fortsätter, kolla gärna in Forum på SVT eller riksdagens hemsida för att följa med.  Även utskottsarbetet fortsätter. Vi har valt in fler…

Läs mer

Riksdagsblogg; Kristina Nilsson på verksamhetsbesök i Sollefteå

I måndags förra veckan hade jag förmånen tillsammans med partikamrater att göra olika verksamhetsbesök i Sollefteå, på Ungdomsmottagningen, SamCoach och Arbetsförmedlingen. Dagen började på Ungdomsmottagningen tillsammans med Elina Backlund Arab, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden här i regionen och John Åberg, ordförande i Sollefteås arbetarekommun. Det är bra när vi kan stråla samman med riks-,…

Läs mer
facebook Twitter Email