Elina Backlund Arab

Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

Jag brinner för alla människors likvärdiga möjligheter till ett gott liv. Det ska inte spela någon roll vilken familj du är född i, eller vart du bor i landet: du ska ha samma möjligheter till utbildning, en meningsfull fritid, jobb och god hälsa. När du behöver det ska det starka samhället finnas där för dig.