Glenn Nordlund

Ordförande regionstyrelsen, Region Västernorrland.

Jag tycker att regionen behöver en kraftsamling för ett ännu attraktivare Västernorrland för människor att bo och verka samt företag att finnas och växa. Här är infrastruktur och kompetensförsörjning några av de viktiga frågorna att jobba med.