Expedition och anställda

Socialdemokraterna Västernorrland
Telefon: 0611 – 156 25
E-post: [email protected]
Besöksadress: Backgränd 9
Box 83 871 22 Härnösand

Vi som är anställda vid partidistriktet:

Stefan Wikén Försteombudsman 
0611 – 156 24
070 – 365 90 55
[email protected]

Inga-Lill Graff Assistent
0611 – 156 21
[email protected]

Torbjörn Lundin Kontorist
0611 – 156 25
[email protected]

Roger Johansson Valombudsman
070 – 633 27 59