Expedition och anställda

Socialdemokraterna Västernorrland
Telefon: 0611-156 25
E-post: [email protected]
Besöksadress: Backgränd 9
Box 83 871 22 Härnösand

Vi som är anställda vid partidistriktet:

Stefan Wikén Försteombudsman 
0611 – 156 24
070 – 365 90 55
[email protected]

Ingalill Graff Assistent
0611-156 21
[email protected]

Torbjörn Lundin Kontorist
0611-156 25
torbjorn.lun[email protected]

Sara Österholm Verksamhetsassistent
072-201 11 12
[email protected]

Marcus Juuso Valombudsman
070-603 63 43
[email protected]

Roger Johansson Valombudsman

[email protected]