Expedition och anställda

Socialdemokraterna Västernorrland
Telefon: 0611-156 25
E-post: [email protected]okraterna.se
Besöksadress: Backgränd 9
Box 83 871 22 Härnösand

Vi som är anställda vid partidistriktet:

Stefan Wikén Försteombudsman 
0611 – 156 24
070 – 365 90 55
[email protected]

Ingalill Graff Assistent
0611-156 21
070-246 01 61
[email protected]

Torbjörn Lundin Kontorist
0611-156 25
070-658 65 27
[email protected]

facebook Twitter Email