Malin Larsson

Första namn på Socialdemokraternas riksdagslista i Västernorrland.
Bostadsort: Stöde
Ålder: 42 år

Riksdagsledamot
Miljö- och jordbruksutskottet, ledamot
Utbildningsutskottet, suppleant