Socialdemokraterna Västernorrland

Malin Larsson

Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant EU- Nämnden, suppleant Nordiska rådets svenska delegation