Distriktskongressen 2019 avslutad

Nu är årets distriktskongress för Socialdemokraterna Västernorrland avslutad. Arbetarekommuner från Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik har skickat sina valda ombud till detta viktiga uppdrag. Nu är det slut – och en ny styrelse är vald, 27 motioner behandlade, många viktiga debatter har hållits med kloka och engagerade inlägg från ombuden i talarstolen….

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna Västernorrlands distriktskongress 2019

Det behövs statlig närvaro i hela landet – Välkommen till Västernorrland För att hålla ihop Sverige påbörjade den Socialdemokratiskt ledda regeringen under förra mandatperioden ett arbete att stärka den statliga närvaron i hela landet. Detta ledde till konkreta beslut att omlokalisera myndigheter och även etablera nya runt om i hela Sverige. I Västernorrland handlade det…

Läs mer

Krav på utbildning för att motverka våld i icke-normativa relationer

Socialdemokraternas distriktskongress i Västernorrland har ställt sig bakom ett förslag att driva på för mer utbildning för anställda inom sjukvård, rättsväsendet och socialtjänsten för att bättre kunna motverka risker för våld i icke-normativa nära relationer. Personer i normativa och icke-normativa relationer löper båda lika stor risk att drabbas av våld i en nära relation. Men…

Läs mer

Rösträtt året du fyller 18 år

Västernorrlands Socialdemokrater har ställt sig bakom en motion om att ungdomar ska få rösträtt till kommunala, regionala och nationella val under det kalenderår de fyller 18 år, även om de fyller år efter valdagen. Idag ställs ungdomar som fyller år efter valdagen utanför det årets val.   Motionen har skrivits av Emil Nordfjell från SSU…

Läs mer
facebook Twitter Email