Vad är den svenska modellen?

Är gymkortet som många arbetsgivare betalar för de anställda en del av modellen? Svenska modellen är ett snart 80 år gammalt samhällsprojekt som startade med Saltsjöbadsavtalet 1938. Det var då man byggde en grund vårt utvecklade samhälle står på än i dag. Den fina tanke som finns i grunden för den svenska modellen är ett…

Läs mer

Regeringen satsar på barn och unga

En av den svenska modellens viktigaste uppgifter är att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Det är en fråga om rättvisa, men det är också nödvändigt för att svensk ekonomi även i framtiden ska stå starkt i den internationella konkurrensen. Under den borgerliga regeringen växte klyftorna och ojämlikheten i…

Läs mer

Med gemensamma krafter måste det gå

Det tragiska, fruktansvärda terrordådet i Bryssel kommer att finnas i vårt minne under en lång tid. Är det nåt vi kommer att behöva vänja oss vid kan man undra? Hoppas verkligen inte det. Självmordsbombare som medveten gör denna handling är ett hot mot vårt öppna samhälle och ett hot mot demokratin. Vi kan inte acceptera…

Läs mer

Förslag om nytt elektivt ortopedcentrum i Sollefteå

Den 11 mars beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd om förslag till strukturella förändringar i länsverksamheten för ortopedi, efter underlag från länsverksamhetschefen Johan Nilsson. Förslaget, som nu går vidare till landstingsstyrelsen och senare landstingsfullmäktige, innebär att operationer flyttas från Sundsvall sjukhus och sjukhus utanför länet till Sollefteå sjukhus, där ett nytt elektivt ortopedcentrum byggs upp. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email