Ledamot i energikommissionen besöker elintensivt företag

– Skogsindustrin är jätteviktig både för Sverige och Sundsvallsregionen. Just nu har delar av branschen problem, främst tidnings- och tryckpapper. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt för mig att vara ute och träffa företag som SCA. Ortviken är en viktig arbetsplats i Sundsvall och det är därför även värdefullt för mig…

Läs mer

Beslut om strukturåtgärder i landstinget kommer tidigast i april

I Kramfors den 11 oktober 2015 beslutade Socialdemokraterna i Västernorrlands Förtroenderåd i full enighet om att ta ett nytt tag avseende det tjänstemannaförslag som tidigare under hösten presenterats. Ett tjänstemannaförslag presenterades som ett svar på det uppdrag som landstingsfullmäktige beslutat, att landstinget ska ha en ekonomi i balans över tid. Den politiska beställningen av ett…

Läs mer

Fria läkemedel för barn är nu en verklighet

Vi Socialdemokrater gick till val på ett bättre Sverige, för alla. Flera nationella vallöften börjar nu bli verklighet i vår vardag. Till exempel kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år, en efterlängtansvärd reform som bidrar till en mer jämlik sjukvård. Läkemedel är viktigt. Det kan hjälpa oss med mycket och är en helt ovärderlig resurs…

Läs mer

Samling för tillväxt och framtidstro i (S)kogslänen

Hur kan skogslänen bidra till att Sverige når målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020? Och får skogslänens tillväxtkraft stärkt ställning i en sverigekarta som ritas med storregioner? Det är några av de strategiska och långsiktiga frågor som kommer att diskuteras i riksdagshuset onsdag 20 januari.  – Det här är viktigt som gemensam plattform för skogslänens…

Läs mer
facebook Twitter Email