Partidistriktscirkulär nr 1 – 2015

 
PD-cirkulär 1 2015 i PDF format

Innehåll

  • Ny försteombudsman för partidistriktet
  • Fördelning av ombud till Distriktskongressen
  • Datum inför Distriktskongressen

 

Ny Försteombudsman för partidistriktet

Socialdemokraterna har fått en ny försteombudsman Stefan Wikén, efter Bodil Hansson som gått vidare till politiska utmaningar som kommunalråd i Sundsvall. Stefan började den 7 januari. Han träffar gärna arbetarekommunerna styrelsen, medlemsmöte/representantskapsmöte för att ni så fort som möjligt ska lära känna honom. Ta kontakt med honom för lämpligt tillfälle. Stefan kommer närmast från Norrbotten där han jobbat några år som ombudsman.

Stefans kontakuppgifter:

Stefan Wikén, 070 – 365 90 55, [email protected]

Ombudsfördelning vid distriktskongress 2015

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 – 365 90 55, [email protected]

Ombudsfördelningen baseras på arbetarekommunernas medlemsantal 2012-12-31.

Arbetarekommun som fullgjort stadgade skyldigheter till partidistriktet äger rätt att utse ombud till distriktskongressen och fördelningen är enligt följande;

–          5 grundmandat

–          140 ombud enligt medlemsantalet den 31/12

 

Arbetarekommun    Antal ombud

Härnösand                      19

Sundsvall                        43

Kramfors                         22

Ånge                                16

Örnsköldsvik                   39

Timrå                               16

Sollefteå                          20

Ombudsfullmakterna, som skall sändas till oss via medlemssystemet, skall vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 2 mars 2015.

 

Datum inför Distriktsårskongressen

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

16 januari      Motionsstopp (motionerna ska vara inskickade som word-filer)

31 januari      Nomineringsstopp inför Distriktsårskongressen

15 februari     Sista dag att lämna remissvar till organisations och stadgegruppen

2 mars           Ombudsfullmakter ska vara lämnade genom medlemssystemet

18 mars         Handlingarna ska vara ombud och arbetarekommuner tillhanda.

18 april          Distriktsårskongress i Härnösand