Partidistriktscirkulär nr 11 – 2015

 
PDF bilagor

Partidistriktscirkulär nr 11 – 2015
Kallelse till distriktskongressen
Nomineringsunderlag inför distriktskongressen
Medlemsutvecklingen
Nominering ny ordförande i FPT nämnden
Nominering ny ersättare i Stiftsstyrelsen

Förhands information kommunkonferensen

Innehåll

  • Kallelse till Distriktskongress
  • Medlemsutvecklingen
  • Anmälningar till Medlemsutbildningen steg I och steg II
  • Nominering till ordförande FPT-nämnd
  • Nominering ny ersättare i Stiftsstyrelsen
  • För information kommunkonferens
  • Tidigare cirkulär

 

Kallelse till distriktskongress 2016

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga: nr 1 och 2
Nomineringar till distriktskongressen
Nomineringar lämnas med fördel in genom länken nedan.
https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringarDK2016 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 3
Medlemsutvecklingen har avstannat och går bakåt just nu. I bilaga finns aktuella läget för alla arbetarekommuner, hur många värvats, hur många som finns i interimregistret och hur många obetalda medlemsavgifter som finns för närvarande. Vi behöver ta fram handlingsplaner som gör att vi får en positiv medlemsutveckling i Västernorrland.

Anmälningar till Medlemsutbildningen steg I och steg II den 21-22 november

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för att du som medlem ska få kunskap om partiet. Men det är också viktigt för partiet att du har bra kunskaper för att vi tillsammans ska bygga av en stark organisation. Något som är viktigt när vi ska möta alla stora politiska utmaningar. Utbildningarna ger deltagarna chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar.

Den 21-22 november genomförs både första och andra steget i medlemsutbildningen på Hola folkhögskola. För att gå steg II behöver deltagaren genomgått steg I. Anmälningar till utbildningen sker genom länkarna nedan

Anmälning till Socialdemokraternas medlemsutbildning steg I

https://response.questback.com/socialdemokraterna/steg1nov15

Anmälning till Socialdemokraternas medlemsutbildning steg II

https://response.questback.com/socialdemokraterna/steg2nov15

Ny ordförande FPT-nämnden

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 4

Linnea Stenklyft lämnar uppdraget som ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. Tanken är att fyllnadsval ska genomföras vid landstingsfullmäktiges sammanträde 18-19 november.

Nomineringstid är därför utsatt till senast den 12 november. Nominering sker genom att följa länken: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordfFPT

Ny ersättare i Stiftsstyrelsen efter Veronica Berglund (S)

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 5

Veronica Berglund har avsagt sig ersättarplatsen i Stiftsstyrelsen.

Nomineringstid är utsatt till senast den 12 november. Nominering sker genom att följa länken: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordfFPT

Nomineringar lämnas genom följande länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ersstiftsstyrnov15

Förhandsinfo om kommunkonferens 12 – 13 mars

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 6

Förhandsinformation om partistyrelsens kommunkonferens 12-13 mars i Örebro.

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/