Partidistriktscirkulär nr 2 – 2015

PD-cirkulär 2 2015 i PDF format

Partidistriktscirkulär nr 2 – 2015

Innehåll

  • Fyllnadsval ordinarie ledamot i Övervakningsnämnden

Fyllnadsval ordinarie ledamot i Övervakningsnämnden

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Nils Mikael Eriksson, Sollefteå har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Övervakningsnämnden. Det behöver därför utses en ny ledamot och det är bra om det går att göra i februari. Det fanns inga övriga nominerade när valberedningen föreslog Nils Mikael. Vi kan således inte fylla på med övriga nominerade och behöver därför få in förslag till uppdraget.

Det är därför kort om tid att få in förslag (nomineringar). Vi vill därför senast fredagen den 23 januari, (dvs redan om en vecka) få in förslag/nomineringar från Er till uppdraget. Då hinner valberedningen bereda ärendet innan distriktsstyrelsens sammanträde den 31 januari (då val kan ske).

Det finns 28 övervakningsnämnder i Sverige. De beslutar i första hand om åtgärder för personer som misskött sig under sitt frivårdsstraff eller villkorlig frigivning.

Socialdemokraterna utser två ordinarie ledamöter och Miljöpartiet och Vänsterpartiet utser vardera en ersättare. Elisabeth Unander (Sundsvall) är vår andra ledamot.

Nomineringen skickas till partiombudsman  Stefan Wikén, [email protected] senast fredagen 23 januari.