Partidistriktscirkulär nr 3 – 2015

PD-cirkulär nr 3 i PDF-format

 

Partidistriktscirkulär nr 3 ? 2015 ? Resultatet av kongressombudsvalet

Nu är det klart vilka som ska representera Socialdemokraterna i Västernorrland vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 38:e ordinarie partikongress den 29 maj ? söndag den 31 maj 2015 är klar. De valda ombuden är:

Catarina Arvidson, Ånge, 54 år

Johanna Bergsten, Timrå, 30 år

Anna-Lena Fjellström, Timrå 44 år

Anders Byqvist, Härnösand, 65 år

Monica Fällström, Härnösand, 60 år

Peter Hedberg, Kramfors, 24 år

Jan Sahlén, Kramfors, 61 år

Kim Lundin, Sollefteå, 24 år

Eva Fors, Sollefteå, 63 år

Lisa Lööf, Sundsvall, 23 år

Jenny Bjerkås, Sundsvall, 37 år

Jan Lahti, Sundsvall, 33 år

Mikael Westin, Sundsvall, 30 år

Glenn Nordlund, Örnsköldsvik, 53,år

Emma Sundelin, Örnsköldsvik, 25 år

Kristoffer Park, Örnsköldsvik, 36, är

Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, 41 år

 

Den genomsnittliga åldern på ombuden är 41,5 år. 41 procent av ombuden är under 35 år. Nio är kvinnor och åtta ombud är män.

 

Kongressens temaområden är Framtidens jobb och Framtidens folkrörelse.

 

Röstsammanställning

Härnösand ? två ombud

Totalt har 232 röster avlämnats, varav 16 röster var ogiltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

 

Valda

1. Anders Byqvist                                     96 röster

2. Monica Fällström                                  88 röster

Ersättare

3. Fred Nilsson                                         86 röster

4. Andreas Sjölander                                 81 röster

5. Ann-Christine Myrgren                         57 röster

6. Fredrik Bäckström                                16 röster

7. Sara Nylund                                          8 röster

Kramfors ? två ombud

Totalt har 96 röster avlämnats, alla röster var giltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

 

Valda

1. Peter Hedberg                                       50 röster

2. Jan Sahlén                                             34 röster

Ersättare

3. Martin Böhlenius                                  23 röster

4. Veronica Lintström                               22 röster

5. Jimmy Edlund                                       20 röster

6. Robert Larsson                                     20 röster

7. Göran Molin                                         8 röster

8. Susanne Viklund                                   8 röster

9. Gudrun Sjödin                                      7 röster                                 

Sollefteå ? två ombud

Totalt har 79 röster avlämnats, och alla röste är giltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

 

Vald

1. Kim Lundin                    45 röster

2. Eva Fors                         40 röster, ordningen avgjord genom lottning.

Ersättare

3. Mikael Sjölund                40 röster, ordningen avgjord genom lottning

4. Cathrine Näsmark           33 röster

 

Lottning genomfördes för att skilja Eva Fors och Mikael Sjölund åt. Lotten utföll till Eva Fors fördel.                                     

Sundsvall ? fyra ombud

Totalt har 596 röster avlämnats, varav  14 röster var ogiltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:
Valda
1.    Lisa Lööf, Haga        328  röster
2.    Jenny Bjerkås, Aln????     233  röster
3.    Jan Lahti, Sallyhill        198  röster
4.    Mikael Westin, Bosvedjan    194 röster
Ersättare
5.    Jeanette Hedlund, Matfors    177  röster
6.    Stefan Aronson, Granloholm    155 röster, ordningsföljden är lottad
7.    Camilla Ersson, Kvissleby    155 röster, ordningsföljden är lottad
8.    Tobias Larsson, Njurunda    155 röster, ordningsföljden är lottad
9.    Magnus Haak, Aln???? 118 röster
10.    Kenneth Högström, Njurunda    114 röster
11.    Annika Söderberg, Granloholm    111 röster
12.    Gunnar Nordström, Södermalm    105 röster
13.    Mats Lundahl, Östermalm    103 röster
14.    Robert Kuusikko, Granlo    86 röster
15.    Åsa Ulander, Aln???? 61 röster
16.    Soili Sollén, Granloholm    35 röster

Ordningsföljden för Stefan Aronson, Camilla Ersson och Tobias Larsson som hade lika röstetal är lottad.

Timrå ? två ombud

Totalt har 164 röster avlämnats, varav 22 är ogiltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

Vald:
1. Johanna Bergsten    101 röster
2. Anna-Lena Fjellström    98 röster
Ersättare:
3. Björn Könberg    78 röster
4. Anders Sandström    7  röster

Ånge ? ett ombud

Totalt har 183 röster avlämnats, varav 3 är ogiltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

Vald:
1. Catarina Arvidsson        62 röster
Ersättare:    
2. Åke Nyhlén        59  röster
3. Catharina Karlsson        55 röster
4. Anette Lövgren        4 röster

Örnsköldsvik ? fyra ombud

Totalt har 460 röster avlämnats, varav 40 är ogiltiga. De godkända rösterna har fördelats enligt nedan:

Valda
1.    Glenn Nordlund, Örnsköldsvik    315 röster
2.    Emma Sundelin, Örnsköldsvik    247 röster
3.    Kristoffer Park, Mellansel    155 röster
4.    Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik    151 röster
Ersättare
5.    Erik Nordlund, Örnsköldsvik    141 röster
6.    Anna Sundberg, Tjärn        129 röster
7.    Malin Westman, Bonäsetxx  röster    120 röster
8.    Olga Back, Domsjö         103 röster
9.    Laila Bylund, Arnäs        84 röster
10.    Marcus Sellgren, Järved        73 röster
11.    Lena Lövgren, Gullänget    67 röster
12.    Britt Westman, Domsj????     59 röster
13.    Mikael Hedin, Bonäset        36 röster