Partidistriktscirkulär nr 4 – 2015

PD-cirkulär nr 4 i PDF format

bilaga 1 inbjudan träff kampanjledare

bilaga 2 inbjudan ordförande och kassörer

bilaga 3 Studier

bilaga 4 Medlemsutvecklingen

bilaga 5 Vårkampanjen

 

 

Partidistriktscirkulär nr 4 – 2015

Innehåll

 • Distriktsexpeditionens bemanning
 • Träff kampanjledare 24 februari
 • Träff ordföranden och kassörer 2 mars
 • Medlemsutbildningar 14-15 mars samt 2-3 maj
 • Att leda partivänner 8-9 maj
 • Studieinformation våren 2015
 • Medlemsutvecklingen
 • Vårkampanjen
 • 1:a maj

 

Distriktsexpeditionens bemanning

Partidistriktets expedition är nu bemannad av

1e ombudsman Stefan Wikén, 0611-15624, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Ombudsman Andreas Sjölander, 0611 -15 628, 070-8998688, [email protected]

Kontorist Torbjörn Lundin, 0611 ? 156 25, 070 ? 658 65 23

Assistent Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, 070 ? 246 01 61, [email protected] (arbetar från Ånge).

From den 2 mars kommer även verksamhetsassistent Anita Adolfsson att arbeta på expeditionen. Vi återkommer med kontaktinformation till Anita när hon är på plats.

 

Träff kampanjledarna den 24 februari

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611-15624,, [email protected]

Bilaga nr: 1 inbj kampanjledare

 

Partidistriktet bjuder in till en träff med arbetarekommunernas kampanjledare. Vi såg under andra halvan av december att vi behöver ha en permanent kampanjorganisation som vi kan sätta på fötter med kort varsel. Vi har dessutom stort behov av att som parti träffa och möta många människor och föra samtal om politiken, när vi inte regerar ensamma.

Träff kampanjledarna.

Tid: Kl.18.00

Plats: Distriktsexpeditionen i Härnösand

Frågor att diskutera:

 • Vårkampanjen 15 april till 1a maj
 • Medlemsutvecklingen
 • Kampanjorganisationen fram till och med 2017

Anmälan sker med länken nedan

http://goo.gl/forms/Q6QL5yk2ut

 

Inbjudan ordförande- och kassörskonferens den 2 mars

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611-15624,, [email protected]

Bilaga nr: 2 inbj ordförande och kassörer

 

Partidistriktet bjuder in till konferens för ordföranden och kassörer i arbetarekommunerna.  Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Ordförande- och kassörskonferens

Tid: kl.10.00 (fika från 09.30) ? ca 16.30

Plats: Distriktsexpeditionen i Härnösand

Frågor att diskutera:

 • Läget i arbetarekommunerna och partidistriktet
 • Ungdomsverksamhet
 • Medlemsutvecklingen
 • Vårkampanjen 15 april till 1a maj
 • Partiets studie- och utbildningsverksamhet
 • Framtidspartiet

Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta till Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Anmälan med nedanstående länk

http://goo.gl/forms/Q8NVDl5Zku

 

Vårens medlemsutbildningar ? Steg I och II

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 -15 628, [email protected]

Bilaga nr: 3 studier

 

Under våren 2015 kommer två medlemsutbildningar, kombinerat steg I och II, att genomföras under ledning av partidistriktet i samarbete med ABF.  Utbildningen riktar sig främst till värvade medlemmar från åren 2013-2015.

Datum:                                14 ? 15 mars och  2-3 maj.

Tider (preliminära):             09:30 (på lördagen) ? 16:00 (på söndagen)

Plats:                                   Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun.

Det står arbetarekommunerna fritt att anmäla deltagare till dessa utbildningar. Medlemsutbildningen är öppen för alla nuvarande och blivande medlemmar.  Vårens medlemsutbildningar kommer att genomföras i internatform. Arbetarekommunernas kostnader är endast 600 kronor per deltagare. Partidistriktet subventionerar resterande kostnader. Eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst betalas dock av arbetarekommunerna.

Varje medlem behöver bara anmäla sig till en av helgerna, för att tillgodogöra sig hela medlemsutbildningens steg I och II. 

Anmälan

Anmälan skickas till: [email protected]

Senast den 6 mars (för utbildningen den 14?15 mars)

Senast den 24 april (för utbildningen den 2-3 maj)

 

Att leda partivänner ? 8-9 maj

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 -15 628, [email protected]

Bilaga nr: 3 studier

Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik.

Huvudansvaret för genomförandet av Att leda partivänner för våra gruppledare i nämnder och styrelser ligger på arbetarekommunen. Materialet är upplagt för huvudmetoden studiecirkel men går självklart lägga upp på olika sätt.

För att underlätta studiearbetet kring de nya förtroendevalda nu i början av mandatperioden så erbjuder partidistriktet utbildningen som internat erbjuder 8-9 maj med inriktning på gruppledare i nämnder och styrelser.

Kostnaden för arbetarekommunen är endast 600 kronor per deltagare. Partidistriktet subventionerar resterande kostnader. Eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst betalas dock av arbetarekommunerna.

Anmälan

Anmälan skickas till: [email protected]

Senast den 24 april.

 

Studieinformation våren 2015

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 -15 628, [email protected]

Bilaga nr: 3 studier

Studiearbetet och de nationella studiesatsningarna ställer krav på både partidistriktet och arbetarekommunerna. I studiebilagan går vi igenom de utbildningar som är tänkta att genomföras under våren, men även det studiearbete som arbetarkommunerna behöver planer och starta under våren och senast hösten. Vi flaggar också för en satsning på studiecirkelledare mm

Vi kommer gärna ut och går igenom detta utifrån respektive arbetarekommunsförutsättningar. Ta kontakt med Andreas Sjölander, 0611 -15 628, 88 [email protected] för detta.

 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 -15 628, [email protected]

Bilaga nr: 4 medlemsutveckling

Vi gjorde ett bra val 2014 och vi har tillsammans vänt medlemsutveckling från en konstant nedåtgående trend, till att sedan oktober 2013 kraftigt ha minskat det så kallade utflödet och mycket starkt ökat vår värvningsaktivitet. Vi har vänt trenden och kan se tillbaka på ett bra år 2014 med en nettomedlemsutveckling om cirka 6%, närmare 300 medlemmar. Socialdemokraterna i Västernorrland är det fjärde största socialdemokratiska partidistriktet idag. Men nu måste vi fortsätta arbeta med medlemsutvecklingen för att den positiva trenden ska fortsätta.

 

Vårkampanjen 2015 ? 15 april till 1:a maj

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611-15624,, [email protected]

Bilaga nr: 5 vårkampanjen

Perioden inför 1:a maj 15 april till 1a maj ska partiet genomföra sin vårkampanj. Syftet är att vi måste stärka bilden av Socialdemokraterna att vara handlingskraftiga, komptenta och samarbetsinriktade. Detta är särskilt viktigt när vi sitter i en regering tillsammans med ett annat parti. Vi kommer gärna ut i respektive arbetarekommun för att hjälpa till planeringen av vårkampanjen.

 

För oss betyder det

 • värva 100 nya medlemmar
 • Alla nya medlemmar, 645 st, som värvades under 2014 kontaktas och erbjuds delta i vårkampanjen.
 • Att genomföra 3600 samtal, där huvudmetoden är dörrknackning

1:a Maj

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 15624, [email protected]

 

1a maj är vårens stora högtid, festlighet och mobilisering. Den avslutar vårens kampanjveckor. Viktig att vi planerar alla våra evenemang så att vi Socialdemokrater framstår som tydligt kompetenta, handlingskraftiga och framtidsinriktade.

 

Det 15 april vill vi på distriktsexpeditionen gärna få Er information kring 1a maj för att vi ska kunna samordna utåtriktadinformation och annonsering kring o s v. Vill ni att vi bistår med något inför 1a maj så ta gärna kontakt.