Partidistriktscirkulär nr 5 – 2015

PD-cirkulär nr 5 i PDF format

bilaga 1 Inbjudan ordförande och kassörer

bilaga 2 Inbjudan AK personal I

bilaga 3 S Träff studieledarna

bilaga 4 M Aktuella studieinformationer

bilaga 5 V  vårkampanjen

bilaga 6 medlemsutvecklingen

 

Partidistriktscirkulär nr 5 – 2015

Innehåll

 • Distriktsexpeditionens bemanning
 • Tidigare PD-cirkulär
 • Namn och kontaktuppgifter på ordförande, kassörer, studieorganisatörer och kampanjledare

 

Nomineringar och fyllnadsval

 • Nominering till ersättare i FPT-nämnden
 • Nominering till Kammarrätten

 

Planerade träffar

 • Träff ordföranden och kassörer
 • Träff AK personal

 

Aktuella studier/utbildningar

 • Studieinformation våren 2015
 • 2-3 maj Medlemsutbildning steg 1 och 2
 • 8-9 maj Att leda partivänner
 • 12-13 september Cirkelledarutbildning
 • 21-22 november Medlemsutbildning steg II

 

Medlemsutveckling, kampanjarbete och särskilda aktiviteter

 • Vårkampanjen
 • 1:a maj
 • Medlemsutvecklingen

 

Distriktsexpeditionens bemanning

Partidistriktets expedition är nu bemannad av

1e ombudsman Stefan Wikén, 0611 – 156 24, 070 ? 365 90 55, [email protected]

 

Ombudsman Andreas Sjölander, 0611 -156 28, 070 -899 86 88, [email protected]

 

Assistent Ingalill Graff,

0611 ? 156 21,

070 ? 246 01 61,

[email protected] (arbetar från Ånge).

 

Assistent Anita Adolfsson

0611 ? 156 23

072 ? 224 29 28

[email protected]

 

Kontorist Torbjörn Lundin,

0611 ? 156 25,

070 ? 658 65 23

 

 

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24,, [email protected]

 

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, 070 ? 246 01 61, [email protected]

 

Distriktsexpeditionen vill gärna att ni efter arbetarekommunernas årsmöten meddelar in era nya styrelser och särskilt kontaktuppgifter, namn, aktuellt mobilnummer och e-postadress för: Ordförande, Kassör, Studieledare/organisatör, Kampanjledare (en eller flera)

 

Anmälan och ev frågor sker till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

 

Ersättare till Folkhälso-, primärvårds, tandsvårdsnämnd

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

 

Det behöver göra ett fyllnads val för ersättare till Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden (FPT nämnden). Per-Arne Frisk, Timrå har avsagt sig sin plats i nämnden. Ny ledamot i Folkhälso-, primärvårds-, tandvårdsnämnden har Robert Kuusikko, Sundsvall utsetts. Detta innebär att en ersättarplats är vakant i nämnden.

 

Ni anmodas att lämna in förslag på ny ersättare Folkhälso-, primärvårds-, tandvårdsnämnden till partidistriktet senast den 20 april på E-post: [email protected]

 

Nominering till nämndeman i Kammarrätten

Christina Meltin Westerlund, Härnösand har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Kammarrätten. Ni anmodas därför att lämna in förslag på ledamot till Kammarrätten till partidistriktet senast den 20 april på E-post: [email protected]

Inbjudan ordförande- och kassörskonferens den 4 maj

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24,, [email protected]

Bilaga nr: 1 Inbj ordförande och kassörer

 

Partidistriktet bjuder in till konferens för ordföranden och kassörer i arbetarekommunerna.  Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Ordförande- och kassörskonferens

Tid: kl.10.00 (fika från 09.30) ? ca 16.30

Plats: Distriktsexpeditionen i Härnösand

Frågor att diskutera: Läget i arbetarekommunerna och partidistriktet, Samarbete och samordning av personal och uppgifter mellan AK, Ungdomsverksamhet, Medlemsutvecklingen och kampanjverksamhet, Partiets studie- och utbildningsverksamhet, Framtidspartiet

 

Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta till Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Anmälan med nedanstående länk

http://goo.gl/forms/F8CuUb5YDm

 

Inbjudan träff Ak:s expeditionspersonal

Ansvarig: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, 070 ? 246 01 61, [email protected]

Bilaga nr: 2 inbj Träff AKs expeditionspersonal

Ansvarig: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

 

Partidistriktet bjuder in till träff för Ak:s expeditionspersonal för att gå igenom läget, hur vi jobbar tillsammans, vad som hänt på partikongressen och kommande frågor/aktiviteter i partidistriktet. Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta. Det kan tillkomma fler frågor.  Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Dag: Onsdagen den 3 juni

Tid: kl.10.00 (fika från 09.30) ? ca 16.00

Plats: Är ännu oklar, meddelas till de som anmäler sig till träffen

 

Anmälan och ev frågor sker till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

 

Inbjudan träff Studieledare 9 juni

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr 3 Inbj Träff studieledare 

 

Partidistriktet bjuder in till träff för arbetarekommunernas studieorganisatörer Partidistriktet står för resor. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Dag: Onsdagen den 9 juni

Tid: kl.18.00

Plats: Distriktsexpeditionen i Härnösand

Frågor att diskutera: Medlemsutbildningen och genomförandet av steg I till hösten., Ledarutbildningen ? utbildning av de förtroendevalda, Cirkelledarutbildningen, uppläggning och rekrytering, Aktuella datum

 

Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta. Det kan tillkomma fler frågor.

 

Anmälan och ev frågor sker till Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected] 

 

Aktuell studieinformation

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr: 4 Aktuell studieinfo

Medlemsutbildningen och Lag- och ledarutbildning

Information kring medlemsutbildningen och Lag- och ledarutbildningen

2-3 maj Medlemsutbildning ? Steg I och II

Under våren 2015 kommer en medlemsutbildning, kombinerat steg I och II, att genomföras under ledning av partidistriktet i samarbete med ABF.

Datum:                              2-3 maj.

Tider (preliminära):        09:30 (på lördagen) ? 14:00 (på söndagen)

Plats:                                  Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun.

Målgrupp                             Nya medlemmar under från 2013 fram till idag.

 

Arbetarekommunernas kostnader är endast 600 kronor per deltagare. Partidistriktet subventionerar resterande kostnader. Eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst betalas dock av arbetarekommunerna.  Anmälan görs på följande länk: http://goo.gl/forms/xJYG4S6HFJ Anmälan går även att ske till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected] Sista anmälningsdag är den 17 april

8-9 maj Att leda partivänner ?

Utbildningen Att leda partivänner har arbetarekommunerna genomförande ansvar för. Men för att underlätta studiearbetet kring de nya förtroendevalda nu i början av mandatperioden så erbjuder partidistriktet utbildningen som internat.

Datum:                              8-9 maj.

Tider (preliminära):        09:30 (på fredagen) ? 14:00 (på lördagen)

Plats:                                  Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun.

Målgruppen:                     Gruppledare i nämnder och styrelser.

 

Arbetarekommunernas kostnader är endast 600 kronor per deltagare. Partidistriktet subventionerar resterande kostnader. Eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst betalas dock av arbetarekommunerna.  Anmälan görs på följande länk: http://goo.gl/forms/upq6DPNIyz Anmälan går även att ske till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected] Sista anmälningsdag är den 24 april.

Höstens medlemsutbildningar

Inför höstens medlemsutbildningar behöver partidistriktet veta när varje arbetarekommun har sitt startdatum på sin Medlemsutbildning steg I. Detta för att vi ska kunna hjälpa till med marknadsföring/sprida information kring utbildningarna och för att vi ska kunna följa hur detta fungerar. Det går självklart att påbörja utbildningen före den 12-13 september. Det går självklart att höra av sig till expeditionen för hjälp och stöd av upplägg.

12-13 september start av Cirkelledarutbildning

Cirkelledarutbildningen vänder sig till alla som vill och tänker vara cirkelledare i arbetarekommunen oavsett om det är för medlemsutbildningen eller för någon av utbildningarna i ledarutbildningen.

Datum:                              12-13 september

Tider (preliminära):        09:30 (lördagen) ? 15:00 (på söndagen)

Plats:                                  Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun.

Anmäl cirkelledare och till cirkelledarutbildningen till: [email protected] eller till Anmälan går även att ske till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

21-22 november Medlemsutbildningen steg II

Medlemsutbildningen steg II riktar sig till medlemmar som genomgått medlemsutbildningen steg I.

Datum:                              21-22 november

Tider (preliminära):        09:30 (på lördagen) ? 14:00 (på söndagen)

Plats:                                  Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun.

Arbetarekommunernas kostnader är 600 kronor per deltagare. Partidistriktet subventionerar resterande kostnader. Eventuella kostnader för förlorad arbetsförtjänst betalas dock av arbetarekommunerna.  Anmälan går även att ske till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected] Sista anmälningsdag är den 2 november.

Studieplanen och studieportalen

Socialdemokraternas studieportal innehåll både studieplanen och alla material http://www.socialdemokraterna.abf.se/

 

Framtiden börjar i skolan – Vårkampanjen 2015 ? 15 april till 1:a maj

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24,, [email protected]

Bilaga nr: 5 Vårkampanjen

Vi skickar ett uppdaterat PM om Vårkampanjen. Skillnaderna är inte så stora. Nationellt har de förändrat en del datum. Kampanjmaterial ska komma till veckan.

Partidistriktet skickar ut ringlistor till nya medlemmar senast nästa vecka.

Uppföljningen och redovisningen av kampanjen är viktig. Samtal redovisas genom SAPPEN eller till distriktsexpeditionen. Kampanjen kommer att följas upp centralt med digitala frågeformulär till nya medlemmar och arbetarekommuner.

Våra gemensamma mål för Vårkampanjen 15 april till 1a maj ska partiet är

 • värva 100 nya medlemmar
 • Alla nya medlemmar, 645 st, som värvades under 2014 kontaktas och erbjuds delta i vårkampanjen.
 • Att genomföra 3600 samtal, där huvudmetoden är dörrknackning

 

1:a Maj

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 ? 156 24, [email protected]

1a maj är vårens stora högtid, festlighet och mobilisering. Den avslutar också våra kampanjveckor kring att Framtiden börjar i skolan. Våra 1a maj aktiviteter börjar få allt fastare former.

Det 15 april vill vi på distriktsexpeditionen gärna få Er information kring 1a maj för att vi ska kunna samordna utåtriktadinformation och annonsering o s v. Skicka informationen till [email protected] eller ring Anita Adolfsson 0611 ? 156 23

Vill ni att vi bistår med något inför 1a maj så ta gärna kontakt.

Direkt när 1a maj firandet är över så skicka ett text meddelande till försteombudsman Stefan Wikén 070 ? 365 90 55 och berätta hur många demonstranter, hur många mötesdeltagare ev övrigt som stämning, bra eller dåliga eller avvikande inslag. Detta för att vi snabbt ska äga bilden över 1a maj firandet i Västernorrland.

 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr 6 Medlemsutvecklingen

Årets första siffror för medlemsutvecklingen har kommit. Under perioden 1 januari ? 23 februari så nettominskade partidistriktet med en medlem. Nu står vi inför en viktig period då årsfakturorna just skickats ut. Det är då vi måste övertyga medlemmar att förbli medlemmar. Det bästa sättet är genom att erbjuda bra utbildningar och trevliga aktiviteter. Under året kommer det också att skickas ut två påminnelser.