Partidistriktscirkulär nr 6 – 2015

PD-cirkulär nr 6 i PDF format

bilaga 1 Upphandling ekonomihantering

bilaga 2 Inbjudan AK personal

bilaga 3 S Träff studieledarna

bilaga 4 Förd ombud till förtroenderåd

bilaga 5 Aktuell studieinfo

bilaga 6 medlemsutvecklingen

Partidistriktscirkulär nr 6 – 2015

Innehåll

Nomineringar och fyllnadsval

 • Ersättare till Patient och etisknämnd

Ekonomihantering

 • Köp av ekonomihantering

Planerade träffar

 • Träff AK personal 3 juni ? påminnelse
 • Träff Studieledare 9 juni
 • Förtroenderådet 10 ? 11 oktober
 • Ordförande och kassörsträff 6-7 november

Aktuella studier/utbildningar

 • Studieinformation inför hösten 2015
 • 11-12 september Att leda partivänner
 • 12-13 september Cirkelledarutbildning
 • 21-22 november Medlemsutbildning steg II

Medlemsutveckling, kampanjarbete och särskilda aktiviteter

 • Medlemsutvecklingen
 • Uppringning av medlemmar som inte har betalt
 • Tidigare PD-cirkulär

 

Ersättare till Patient och etisknämnd i landstinget.

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Det behöver göra ett fyllnads val för ersättare i landstingets Patient och etisknämnd, eftersom Jan Filipsson har avsagt sig uppdraget. Ni anmodas att lämna in förslag på ny ersättare i landstingets Patient och etisknämnd senast den 15 juni på E-post: [email protected]

 

Upphandling ekonomihantering

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Bilaga nr 1 Upphandling ekonomihantering

Ordförande och kassörsträffen den 4 maj diskuterades hur det såg ut i olika arbetarekommuner kring intresse att köpa ekonomihantering och lönehantering. För att gå vidare med detta behöver vi få in ett underlag från de arbetarekommuner som är intresserade att vara med i den offertförfrågan som vi tänker göra. Uppgifterna vill vi ha senast den 9 juni.

Följande saker vill vi veta:

a)     Vad är det ni vill köpa?

Beskriv så tydligt som möjligt, vad ni är intresserad att köpa.

b)     Omfånget på er bokföring

Hur många verifikat har ni ca på ett år, omsättning, antal anställda, antal förlorade arbetsförtjänster, antal fakturor ni skickar osv

c)     Kontaktperson

Vi behöver veta vem jag hos er kan kontakta kring dessa frågor.

Uppgifterna lämnar ni till Stefan Wikén, [email protected]

 

Inbjudan träff Ak:s expeditionspersonal

Ansvarig: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

Bilaga nr: 2 inbj Träff AKs expeditionspersonal

Partidistriktet bjuder in till träff för Ak:s expeditionspersonal för att gå igenom läget, hur vi jobbar tillsammans, vad som hänt på partikongressen och kommande frågor/aktiviteter i partidistriktet. Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta. Det kan tillkomma fler frågor.  Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Dag: Onsdagen den 3 juni

Tid: kl.10.00 (fika från 09.30) ? ca 16.00

Plats: Är ännu oklar, meddelas till de som anmäler sig till träffen

Anmälan OMEDELBART och ev frågor sker till Ingalill Graff, 0611 ? 156 21, [email protected]

 

Inbjudan träff Studieledare 9 juni

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr 3 Inbj Träff studieledare 

Partidistriktet bjuder in till träff för arbetarekommunernas studieorganisatörer Partidistriktet står för resor. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Dag: Onsdagen den 9 juni

Tid: kl.18.00

Plats: Distriktsexpeditionen i Härnösand

Frågor att diskutera: Medlemsutbildningen och genomförandet av steg I till hösten., Ledarutbildningen ? utbildning av de förtroendevalda, Cirkelledarutbildningen, uppläggning och rekrytering, Aktuella datum

Det kan tillkomma fler frågor. Har ni frågor att lyfta så meddela detta. Det kan tillkomma fler frågor.

Anmälan senast 5 juni och ev frågor sker till Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected]

 

Fördelning av ombud till förtroenderåd i 10-11 oktober

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Bilaga nr 4 Förd ombud till förtroenderåd

Distriktskongressen beslutade i sitt organisationsdokument att förtroenderådet skulle vara två dagar. Distriktsstyrelsen har därför beslutat att förlägga förtroenderådet den 10-11 oktober. Antal ombud för respektive arbetarekommun finns i bifogad fil.

 

Första annonsering: Inbjudan ordförande- och kassörskonferens den 6-7 november

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Bilaga nr: 1 Inbj ordförande och kassörer

Vid senaste träffen med ordföranden och kassörer i arbetarekommunerna så kom vi överens om att genomföra en två dagars överläggning den 6-7 november för ordföranden och kassörer i arbetarekommunerna.

Tid: kl.12.00 den 6/11 till 7/11 lunch

Plats: Ännu oklart.

Mer information kommer efter sommaren. Har ni frågor att lyfta så meddela detta till Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

 

Aktuell studieinformation

Ansvarig: Andreas Sjölander, 0611 ? 156 28, 070 ? 899 86 88 [email protected] 

Bilaga nr: 5 Aktuell studieinfo

En aktuell genomgång över partidistriktets studie- och utbildningsaktiviteter för 2015 som är bra att gå igenom. Nedan finns nu gällande kalendarium

Distriktsexpeditionen kommer gärna och träffar Er styrelse eller studieansvariga för att föra ett resonemang kring vilket stöd ni behöver för att kunna klara våra gemensamma studiemål.  Studiearbetet och de nationella studiesatsningarna ställer krav på både partidistriktet och arbetarekommunerna. Vi kommer gärna ut och går igenom detta utifrån respektive arbetarekommunsförutsättningar. Ta kontakt med Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected] för detta.

Studiekalendarium

 • 5 juni sista anmälningsdag till studieledarträffen
 • 9 juni Träff studieledare
 • 9 juni Sista dag att meddela vilka som deltagit i studier kring Socialdemokrat och lokalpolitiker för våren eller lokalt genomförda medlemsutbildningar.
 • 28 augusti Sista dag att meddela start, plats, ledare och upplägg för Medlemsutbildningen steg 1
 • 28 augusti Sista anmälningsdag till Cirkelledarutbildningen
 • 28 augusti Sista anmälningsdag till Att leda partivänner
 • 11-12 september Att leda partivänner
 • 12-13 september Cirkelledarutbildning
 • 2 november Sista anmälningsdag för Medlemsutbildningen steg 2
 • 21-22 november Medlemsutbildningen steg II

 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Bilaga nr 6 Medlemsutvecklingen

Det ser just nu inte så bra ut vad gäller medlemsutvecklingen. Samtidigt är detta nya och betalande medlemmar, samt 1a maj finns inte med. Däremot kräver detta att vi gör insatser för att nya medlemmar ska komma med. Bra om varje arbetarekommun redan nu funderar över vilka insatser som ska göras under resten av detta året. Partidistriktet erbjuder AK att köpa en uppringnings insats till obetalda medlemmar.

 

Uppringning av medlemmar som inte har betalt.

Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

Partidistriktet erbjuder att ringa upp de medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift. Detta innebär att vi ringer upp, gör tre försök per medlem, utifrån de uppgifter som står i medlemsregistret och erbjuder att skicka ut nya inbetalningskort. Vi gör också en kort notering om de uppger varför de inte tänkt att betala. De som vill ha nya inbetalningskort ombesörjer vi att det skickas ut. För detta tar vi 50 kr per medlem som vi ringar.

Vill ni att partidistriktet gör detta så kontakta Ansvarig: Andreas Sjölander, 070 ? 899 86 88 [email protected]

 

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/