Partidistriktscirkulär nr 9 – 2015

PD-cirkulär nr 9 i PDF format   

bil Domstolsverket

Innehåll

Nomineringar av nämndemän till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten

 

Nomineringar av nämndemän till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Anmodan att nominera för val av nämndemän i ledamot i till Hovrätten, Kammarätten och Förvaltningsrätten. Vi utsåg vid Förtroenderådet 2014 våra nämndemän. Men p g a de utredningar kring nämndemännen så valdes detta endast t o m 2015. Ni får här det underlag som finns och som överlämnats från landstinget och vilka som idag är utsedda. Bifogar brev från Domstolsverkets generaldirektör.

Nomineringarna vill vi ha in senast den 20 september. Dessa skickas till [email protected]

 

Hovrätten Nedre Norrland

Enligt de uppgifter vi fått från Landstinget ska 20 ledamöter väljas varav 10 Socialdemokrater.

 

Följande är idag valda                          

Iris Andersson Ånge 59
Jonny Pålsson Ånge 47
Christina Medunger-Frisk Örnsköldsvik 73
Kazim Karkan Örnsköldsvik 44
Sten Lönn Sollefteå 73
Susanne Lindahl Sollefteå 55
Ann-Kristin Nilsson Sundsvall 60
Arianne Sundman Sundsvall 46
Lars-Åke Andersson Sundsvall 55
Tobias Larsson Sundsvall 35

 

Kammarrätten i Sundsvall

Enligt de uppgifter vi fått från Landstinget ska 20 ledamöter väljas varav 11 Socialdemokrater.

 

Följande är idag valda                                                

Ingrid Åström Örnsköldsvik 66
Kjell-Åke Larson Örnsköldsvik 71
Jan-Olov Häggström Örnsköldsvik 57
Per-Olof Näsström Kramfors 72
Stig Wiberg Härnösand 71
Leif Ågren Sollefteå 68
Sonja Lindberg Sundsvall 64
Annika Söderberg Sundsvall 53
Tord Järlehag Sundsvall 60
Mari Lundin Ånge 45
Barbro Brix Örnsköldsvik 60

 

Förvaltningsrätten i Härnösand

Enligt de uppgifter vi fått från Landstinget ska 36 ledamöter väljas varav 17 Socialdemokrater.

 

Följande är idag valda                                                                      

Malgorzata Hammarberg Ånge 54
Jan Lindqvist Ånge 66
Yngve Tyni Kramfors 70
Curt Noppa Sollefteå 71
Eva Fors Sollefteå 65
Cina Flarke Örnsköldsvik 43
Monica Fällström Härnösand 61
Maud Byqvist Härnösand 64
Roland Strömqvist Härnösand 63
Marianne Lundström Örnsköldsvik 69
Zenitha Nordfjell Örnsköldsvik 42
Anders Kvarnström Örnsköldsvik 73
Kerstin Byberg Sundsvall 73
Leena Björklund Sundsvall 67
Sameer Lafta Sundsvall 62
Lars Åström Sundsvall 52
Kjell Grafström Hammarstrand 43

Behörighet och lämplighet

Den som ställer upp i nämndemannavalet måste vara behörig och lämplig för uppdraget. Hen måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Den nominerade får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs. För att kunna utses till nämndeman måste hen även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att hen ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom hen som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att hen är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur belastningsregistret.

Vissa yrken undantagna

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndemän eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Är hen anställd vid domstol, är åklagare, polis, advokat eller har ett annat yrke där hen för andras talan inför rätten får hen inte bli nämndeman. Hen får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om hen är anställd vid Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Transportstyrelsen, länsstyrelsen eller myndighet som lyder under länsstyrelsen. Inte heller om du är ledamot av en skattenämnd.