Partidistriktscirkulär nr 1 – 2016

 

Innehåll

 
Partidistriktscirkulär nr 1 – 2016

 

Ombudsfördelning till kongress och förtroenderåd 2016

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga: nr 1

Ombudsfördelningen baseras på arbetarekommunernas medlemsantal 2016-12-31.

Arbetarekommun som fullgjort stadgade skyldigheter till partidistriktet äger rätt att utse ombud till distriktskongressen och fördelningen är enligt följande;

  • 5 grundmandat
  • 140 ombud enligt medlemsantalet den 31/12

Arbetarekommun             Antal ombud

Härnösand 19
Kramfors 24
Sollefteå 22
Sundsvall 42
Timrå 15
Ånge 15
Örnsköldsvik 38
175

Ombudsfullmakter skall vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 9 mars 2016.

 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Bilaga nr 2

Medlemsutvecklingen har avstannat och går bakåt just nu. I bilaga finns aktuella läget för alla arbetarekommuner, hur många värvats, hur många som finns i interimregistret och hur många obetalda medlemsavgifter som finns för närvarande. Vi behöver ta fram handlingsplaner som gör att vi får en positiv medlemsutveckling i Västernorrland.

 

Nomineringsuppmaning ? Kollektivtrafikmyndigheten

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga nr 2

Erik Lövgren har valt att lämna Kollektivtrafiksmyndigheten. Han är vald på mandat av landstinget. Nomineringar för efterträdare till honom lämnas in senast den 15 februari. I bilaga finns vilka som idag sitter i kollektivtrafikmyndigheten för landstinget respektive kommunerna.

Nomineringar lämnas senast den 15 februari till ombudsman Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected].

 

Nomineringsuppmaning ? Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga nr 3

Efter att Andreas Sjölander utsågs som ordförande i Folkhälso-, primärvård och tandvårdsnämnden så behöver vi utse en ny ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden istället för honom. I bilaga finns vilka som idag sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nomineringar till uppdraget som ledamot lämnas senast den 15 februari till ombudsman Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected].

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/