Partidistriktscirkulär nr 11 – 2016

 
Fördelning kongressombud

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 – 365 90 55, [email protected]
Partistyrelsen har fördelat kongressombuden mellan partidistrikten utifrån antalet medlemmar. Socialdemokraterna i Västernorrland får i fördelningen 18 ombud, vilket är ett ombud mer än den förra kongressen. Ombuden är fördelade på respektive valkrets utifrån antalet medlemmar och fördelningen ser ut på följande sätt:

Information med anledning av Hans Stenbergsbortgång

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]
Hans Stenbergs hastig bortgång har berört oss alla på olika sätt. Många vill också på olika sätt ge kondeolanser och ge uttryck för sin sorg. Begravningen kommer ske i kretsen av de närmaste på fredag nästa, men självklart kommer det finnas möjligheter att ge gåvor/beställa blomster. Det görs direkt via Fonus i Sundsvall.
Den 19 september kl. 16.00 i Folkets Hus (Quality Hotel) arrangerar Sundsvalls Arbetarekommun en öppen minnesstund. Där är alla som vill välkomna. Anmälan görs till 060122282 eller till [email protected]

Kyrkopolitiskupptakt 8 oktober

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 – 365 90 55, [email protected]
Bilaga nr 1
Välkommen till Kyrkopolitiskupptakt enligt bilaga den 8 oktober på Skönsbergsfolketshus från kl.10.00 till ca 14.30