Partidistriktscirkulär nr 2 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 2 – 2016

Innehåll

  • Ny ledamot i FPT-nämnden
  • Tidigare cirkulär

Ny ledamot FPT-nämnden

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

Petra Norberg, har avsagt sig som ledamot i folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden. Vi försöker att klara av att hantera detta till landstingsfullmäktige 23 ? 25 februari.

Nomineringstid är därför utsatt till senast den 15 februari. Nominering sker genom att följa länken: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordfFPT

Därför uppmanas ni att lämna in nominering till uppdraget som ledamot senast den 15 februari till ombudsman Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected].

Följande är idag valda för Socialdemokraterna i FPT-nämnden

Ordförande

Andreas Sjölander. Ordf, Härnösand (S)

Ledamöter

Lagergren, Ulla-Britt. Led, Matfors (S)

Dahl, Stefan. Led, Domsjö (S)

Norberg, Petra. Led, Älandsbro (S)

Kuusikko, Robert. Led, Sundsvall (S)

Löfroth, Kristina Led Sandöverken (S)

 

Ersättare

Lövgren, Anette. Ers, Östavall (S)

Jarl, Torgny. Ers, Härnösand (S)

Nygren, Gudrun. Ers, Domsjö (S)

Johansson, Mikael. Ers, Ånge (S)

Johan  Engström-Lockner, Timrå  (S)

 

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/