Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 3 – 2016 – Kompletterande nomineringar inför distriktskongressen

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 -156 24, [email protected]

När valberedningen inför Distriktskongressen sammanträdde och gick igenom inkomna nomineringar konstaterade valberedningen att dessa inte är tillräckliga.

Valberedningen bedömer att det är nödvändigt med kompletterande nomineringsrund för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Därför uppmanas alla arbetarekommuner som endast nominerat en man eller

en kvinna att komplettera sin nominering ? med både en man och en kvinna.

Detta har några arbetarekommuner gjort, dock långt ifrån alla.

Valberedningen vill ha in kompletterande nomineringar senast den 4 mars, kl.10.00. Dessa skickas via e-post till [email protected]

Val som ska förrättas vid distriktskongressen 16 april i Härnösand

Distriktsstyrelse

Distriktsstyrelsen består av 15 personer, de väljs på två år, ena året väljs 8 personer och det andra året väljs sju personer. Ordförande, fackligledare och studieorganisatör väljs även de växelvis. Detta år står ordförande och fackligledare i tur att väljas.

a) Ordförande för distriktsstyrelsen och tillika ordförande i verkställande utskottet för en tid av 2 år

I tur att avgå

Eva Sonidsson, Kramfors

b) Fackligledare i distriktsstyrelsen och tillika ledamot i distriktsstyrelsen för en tid av 2 år

I tur att avgå

Jim Sundelin, Örnsköldsvik

b) Sex ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av 2 år

Ledamöter som valdes vid distriktskongressen 2015 med 1 år kvar fram till distriktskongressen 2017 

Kristoffer Park, Örnsköldsvik, Studieledare

Fred Nilsson, Härnösand

Bodil Hansson, Sundsvall

Mikael Sjölund, Sollefteå

Anette Lövgren, Ånge

Jan Sahlén, Kramfors

Peter Persson, Timrå

Följande ledamöter står i tur att avgå:

Sara Sjölander, Härnösand

Anna-Lena Fjellström, Timrå

Anna-Belle Strömberg, Örnsköldsvik

Sten-Ove Danielsson, Ånge

Linnea Stenklyft, Sollefte?

Roger Johansson, Sundsvall

c) Sex ledamöter till verkställande utskottet för en tid av ett år

Verkställande utskottet består av sju personer. De väljs på ett år.

Följande ledamöter i VU står i tur att avgå:

Roger Johansson, Sundsvall

Linnéa Stenklyft, Sollefteå

Sten-Ove Danielsson, Ånge

Anna-Belle Strömberg, Örnsköldsvik

Peter Persson, Timrå,

Fred Nilsson, Härnösand,

d) 3 revisorer för en tid av 1 år

I tur att avgå

Kina Nylén, Örnsköldsvik

Lena Brunzell, Sundsvall

Jan Sundvall, Sundsvall

e) 3 revisorsersättare för en tid av 1 år

I tur att avgå

Cathrine Rehnström, Härnösand

Sven Åhlin, Kramfors

Alf Hallén, Ånge

g) 4 ombud till ABF

Nuvarande ombud

Kristoffer Park, Örnsköldsvik

Veronica Berglund, Kramfors

Peter Persson, Timrå

Ulrika Karlsson, Örnsköldsvik