Partidistriktscirkulär nr 4 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 4/2016

Innehåll

Vårkampanjen 2016 ? 18 april till 1 maj

Ansvarig: Paulina Granberg, 0730-69 37 54, [email protected]

Trots att mycket tid för närvarande upptas av årsmöten och landstingsfrågor är det hög tid att börja planera vårkampanjen som äger rum 18 april ? 1 maj. Inför kampanjen kommer här ett första cirkulär med information om kampanjen, förslag på datum för träff med kampanjledarna samt prioriterat fokusområde.

 

Träff kampanjledarna den 9 mars

Ansvarig: Paulina Granberg, 0730-69 37 54, [email protected]

Partidistriktet bjuder in till en träff med arbetarekommunernas kampanjledare.

Onsdagen den 9 mars, kl.18.00distriktsexpeditionen i Härnösand, Backgränd 9

Frågor att diskutera: Politiskaläget, Vårkampanjen 15 april till 1a maj, Aktivitetsveckan efter 1a maj, Medlemsutvecklingen

Anmälan sker på länken nedan

https://response.questback.com/socialdemokraterna/kampled9mars

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/