Partidistriktscirkulär nr 6 – 2016

Innehåll

  • Nomineringar till landstinget
  • Tidigare cirkulär

Nomineringsuppmaningar till uppdrag i landstinget

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 1

I bilaga 1 finns ett omfattande nomineringsunderlag. En nomineringsuppmaning har redan gått ut för att ersätta Sven-Åke Sjödin som ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Eftersom Vänstern inte längre ingår i samarbetet så inhämtar vi nu nomineringar som de har innehaft i kraft av samarbetet med oss och Miljöpartiet. Det är inte slutligt avgjort hur fördelningen av dessa uppdrag kommer att bli inom majoriteten. Vi vet inte heller riktigt om Vänstern lämnar ifrån sig uppdragen eller inte. Men för att vinna tid gör vi nu en nomineringsrunda för att vi ska ha möjlighet att utse personer vid kommande landstingsfullmäktige i april

Ni uppmanas att lämna nomineringar senast den 18 april till ombudsman Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected].

 

Tidigare PD-Cirkulär

Ansvarig: Stefan Wikén, 0611 – 156 24, [email protected]

 

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/