Partidistriktscirkulär nr 7 – 2016

Innehåll

  • Nomineringar till landstinget

Nomineringsuppmaningar till uppdrag i landstinget

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Det har inkommit en avsägelse av Linnea Stenklyft.

Här nedan listas de uppdrag som ska ersättas.

Vi har precis inhämtat nomineringar till motsvarande uppdrag.

Alla dessa nomineringar kommer att beaktas i de fall som de inte blir föreslagna utifrån den tidigare nomineringsomgången.

Vi vet att detta är mycket kort om tid.

Vi vill försöka klara av det som är möjligt inför landstingsfullmäktige den 27 april.

Valberedningen sammanträder den 24 april.

Det är önskvärt att få nomineringar för fyllnadsval för Linnea Stenklyft förmiddagen den 23 april till ombudsman Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected].

Följande uppdrag behöver vi få in förslag kring

  • Landstingsstyrelsen, vice ordförande
  • Finansutskott, vice ordförande
  • Personalpolitiskt och allmänt utskott (5) Ordförande
  • Vårdvalsutskott, Ordförande
  • Norrlandstingens regionförbund, Ersättare
  • Regionalt samverkansråd Ledamot
  • Samordningsförbundet Sollefteå, Ledamot
  • Valberedning, Ersättare
  • Viltförvaltningsdelegationen,  Ersättare