Partidistriktscirkulär nr 8 – 2016

<h4>Innehåll</h4><ul> <li>Nytt datum för Förtroenderådet</li> <li>BRÅDSKANDE Nationell AK-ordförande konferens</li> <li><a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%201%20Inbjudan%20ordf%C3%B6rande%20kass%C3%B6rskonferens.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff ordförande och kassörer</a></li> <li><a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%202%20Tr%C3%A4ff%20kyrkopolansvariga.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff kyrkopolitiskt ansvariga</a></li> <li><a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%203%20Kampanjledartr%C3%A4ff.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff kampanjledarna inför höstkampanjen</a></li> <li><a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%204%20Studieledartr%C3%A4ff.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff Ak-studieledare och utvecklingsledare</a></li> <li>Tidigare cirkulär</li></ul><h3>Nytt datum för Förtroenderådet i höst ? 19-20 november</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Distriktsstyrelsen har beslutat att senare lägga Förtroenderådet i förhållande till det ursprungliga datumet. Förtroenderådet är därför flyttat från 22-23 oktober till den 19 -20 november. Ombudsfördelningen är som vi tidigare meddelat:

<strong>Arbetarekommun             Antal ombud</strong><table border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″><tbody><tr><td valign=”bottom”>Härnösand</td><td valign=”bottom”>8</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Kramfors</td><td valign=”bottom”>10</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Sollefteå</td><td valign=”bottom”>9</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Sundsvall</td><td valign=”bottom”>19</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Timrå</td><td valign=”bottom”>6</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Ånge</td><td valign=”bottom”>6</td></tr><tr><td valign=”bottom”>Örnsköldsvik</td><td valign=”bottom”>17</td></tr><tr><td valign=”bottom”></td><td valign=”bottom”>75</td></tr></tbody></table>Innehåll och mer information inför Förtroenderådet kommer i början av hösten.

&nbsp;<h3>Brådskande – AK-ordföranden, konferens 27-28 augusti</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Alla arbetarekommunordföranden ska ha fått inbjudan till en av partiet centralt ordnad ordförandekonferen<strong>s</strong>. Konferensen äger rum på Clarion Hotell Arlanda, lördag ? söndag 27-28 augusti 2016. Konferensen startar med lunch klockan 12.00 på lördagen, och slutar klockan 13.00 på söndagen. Till konferensen tillämpas solidarisk resefördelningen. Det innebär att alla deltagare erlägger en anmälningsavgift på 2000 kronor. I avgiften ingår resa, logi och måltider.

Inbjudan har skickats personligen till arbetarekommunernas ordförande. Om ordföranden inte kan går det att skicka någon ersättare eller vice ordföranden.  På konferensen medverkar bland annat Stefan Löfven och Carin Jämtin.

På fredag den 13 maj är sista dag för ordföranden i arbetarekommunerna att anmäla sig till konferensen 27-28 augusti. Förhoppningen är att de flesta AK kommer vara representerade. Anmäl dig (eller någon från din Ak) på länken:

<a href=”http://www.trippus.net/socdemakkonf”>http://www.trippus.net/socdemakkonf</a>. Länken kan ni med fördel skicka vidare till berörda. (Även efter 13 maj är det möjligt att lägga till deltagare. Dock behöver vi stänga deltagarlistan i slutet på maj, för att boka upp rätt antal rum ? och säkra resor till rimliga kostnader.) Frågor? Kontakta undertecknad, eller mejla till <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a>.<h3>Träff ordförande och kassörer</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bil 1 <a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%201%20Inbjudan%20ordf%C3%B6rande%20kass%C3%B6rskonferens.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff ordförande och kassörer</a>

Partidistriktet bjuder in till konferens för ordföranden och kassörer i arbetarekommunerna. Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

<strong>Ordförande- och kassörskonferens</strong>

<strong>Dag: </strong>Fredag den 20 maj

<strong>Tid:</strong> kl.10.00 (fika från 09.30) ? ca 16.00

<strong>Plats:</strong> Hotell Högakusten

<strong>Frågor att diskutera: </strong>Läget i arbetarekommunerna och partidistriktet, Arbetet med Framtidspartiet, 1:a maj och vårkampanjen, Medlemsutvecklingen, Höstkampanjen, Partiets studie- och utbildningsverksamhet<strong> </strong>

<strong>Anmälan med nedanstående länk</strong>

<a href=”https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordfkasskonf20maj”>https://response.questback.com/socialdemokraterna/ordfkasskonf20maj</a>

&nbsp;<h3>Träff kyrkopolitiskt ansvariga</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 2 <a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%202%20Tr%C3%A4ff%20kyrkopolansvariga.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff kyrkopolitiskt ansvariga</a>

Partidistriktet bjuder in till träff med arbetarekommunernas kyrkopolitiskt ansvariga för att göra gemensamt gå igenom arbetet inför kyrkovalet 2017. Partidistriktet står för resor och lunch. Ev förlorad arbetsförtjänst står respektive arbetarekommun för.

Träff kyrkopolitisktansvariga

<strong>Dag: </strong>Tisdagen den 31 maj

<strong>Tid:</strong> 08.30 ? ca 13.00, Vi avslutar med lunch.

<strong>Plats:</strong> Distriktsexpeditionen, Backvägen 9, Härnösand

<strong>Frågor att diskutera: </strong>Allmänt inför kyrkovalet 2017, Ansvarsfördelning, Tidplan och fastställande av listor till kyrkomötet och stiftsfullmäktige, Övriga frågor<strong> </strong>

<strong>Anmälan med nedanstående länk</strong>

<a href=”https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkoansv31maj”>https://response.questback.com/socialdemokraterna/kyrkoansv31maj</a>

&nbsp;<h3>Träff kampanjledarna inför höstkampanjen</h3><strong>Ansvarig</strong>: Paulina Granberg, 0730-69 375 4, <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a>

Bilaga 3 <a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%203%20Kampanjledartr%C3%A4ff.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff kampanjledarna inför höstkampanjen</a>

Partidistriktet bjuder in till träff med arbetarekommunernas kampanjledare för att tillsammans prata om och utvärdera kampanjverksamheten hittills i år samt diskutera vad som behöver göras för att vi ska stå väl rustade inför höstens kampanj.

<strong>Träff kampanjledarna</strong>

<strong>Dag</strong>: Onsdagen 18/5

<strong>Tid</strong>: 18.00

<strong>Plats</strong>: Distriktsexpeditionen, Backgränd 9, Härnösand

<strong>Innehåll: </strong>Utvärdering och genomgång av vårkampanjen och 1:a maj<strong>, </strong>Läget i arbetarekommunernas medlemsvärvning och kampanjverksamhet<strong>,</strong>Planering inför höstkampanjen, Övriga frågor<strong> </strong>

<strong>Anmälan sker genom denna länk:</strong>

<a href=”https://response.questback.com/socialdemokraterna/kampanjled20maj”>https://response.questback.com/socialdemokraterna/kampanjled20maj</a>

&nbsp;<h3>Träff Ak-studieledare och utvecklingsledare</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 4 <a href=”../../../../../../upload/webbforalla/pd/vasternorrland/PD%20cirkul%C3%A4r%2016/PD-cirkul%C3%A4r%20nr%208%202016%20bil%204%20Studieledartr%C3%A4ff.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Träff Ak-studieledare och utvecklingsledare</a>

&nbsp;

Vi behöver kraftsamla kring studieverksamheten inför hösten.Om inte studieledaren kan delta, skicka gärna någon annan.

<strong>Träff studieledarna</strong>

<strong>Dag</strong>: Torsdagen 9 juni

<strong>Tid</strong>: 18.00

<strong>Plats</strong>: Distriktsexpeditionen, Backgränd 9, Härnösand

<strong>Innehåll: </strong>Utvecklingsarbetet kring Framtidspartiet<strong>, </strong>Medlemsutbildningen hösten 2016 och rekryteringsinsatser inför dessa<strong>, </strong>Utbildnings-/studieinsatser för utvecklingsarbetet kring Framtidspartiet<strong>, </strong>Funktionsutbildning och ledarskapet i partiorganisationen<strong>, </strong>Studieregister och rapportering till ABF<strong> mm</strong>

<strong>Anmälan sker genom denna länk:</strong>

<a href=”https://response.questback.com/socialdemokraterna/studieled9juni”>https://response.questback.com/socialdemokraterna/studieled9juni</a>

&nbsp;<h3>Tidigare PD-Cirkulär</h3><strong>Ansvarig:</strong> Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Alla PD-cirkulär läggs också upp på vår webbplats. Vilket gör det möjligt att enkelt gå tillbaka och att se vilken information som distriktsexpeditionen skickat ut.

PD-Cirkulären ligger under Vårt parti, direktlänken är <a href=”../index.html”>https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Vart-parti/Distriktscirkular/</a>