Partidistriktscirkulär nr 9 – 2016

Innehåll

 

Nomineringsuppmaning ? nya ledamöter och ersättare till Regionala etikprövningsnämnden

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 1: Nominering Etikprövningsrådet

Bilaga 2: Brev till partierna

Bilaga 3: Skrivelse från regeringen

 

Det dags att nominera till regionala etikprövningsnämnden. Det är en nämnd som sträcker sig över Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland, alltså norra sjukvårdsregionen.  Nämnden består av både vetenskapligkompetens och allmännintresse. Det är Västerbottens läns landsting som är samordnare för nomineringarna som sedan skickas till regeringen. Det är regeringen som utser. Nomineringarna hanteras därför av partidistriktet i Västerbotten som vill ha in nomineringarna senast den sista augusti.

 • Det ska nomineras 1 ? 2 namn från varje partidistrikt.
 • Det får inte vara de som sitter där idag.
 • I bifogad fil – Skrivelse från utbildningsdepartementet (002) – finns även en blanket som den nominerade ska fylla i (skriv ut, fyll i, scanna in och maila tillsammans med nomineringen.)
 • Distriktsexpeditionen behöver dessa nomineringar senast 22 augusti.
 • Mer går att läsa i bifogad filer – Skrivelse från utbildningsdepartementet (002) och Brev till partierna

 

Nomineringsuppmaning ? fyllnadsval förvaltningsrätten

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 4 : Nominering Förvaltningsrätten

Zenitha Nordfjell, Örnsköldsvik, har avsagt sig uppdraget som nämndeman i förvaltningsrätten.

Ni uppmanas att inkomma med nominering till nämndeman i förvaltningsrätten, senast den 22 augusti.

 

Nytt datum för Förtroenderådet i höst ? 19 – 20 november

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 5: Förtroenderådet 19-20 november

Distriktsstyrelsen har beslutat att senare lägga Förtroenderådet i förhållande till det ursprungliga datumet. Förtroenderådet är därför flyttat från 22-23 oktober till den 19 – 20 november. Förtroenderådet är två dagar och är förlagt till Södra Berget i Sundsvall. Program och uppläggning av Förtroenderådet kommer senare i höst.

Viktigt att bokningar av bäddar, uppgifter om kostpreferenser kommer in i tid.

 

 • 15 september ? bokning av bäddar, antal enkelrum/respektive dubbelrum.
 • 4 november sista dag att skicka handlingar inför förtroenderådet till AK för vidare distribution till ombuden.
 • 7 november behöver vi ha namnlistor på de som ska ha boende, samt på andra deltagare utan övernattning som deltar på förtroenderådet, samt veta om det finns särskilda matpreferenser som ex allergier, vegeterianer, veganer o s v. Detta behöver vara så preciserat som möjligt.

 

Höstkampanj 29/8-11/9 2016

Ansvarig: Paulina Granberg, 0730-69 37 54, [email protected]

Bilaga 6: Höstkampanjen

Veckorna 35-36 är det som gäller för höstkampanjen.

Tidplan inför höstkampanjen.

17/8 Telefonmöte 18:30 med kampanjledarna för att prata igenom det sista inför kampanjen samt att dela ut kampanjmaterial till arbetarekommunerna. Särskild kallelse går ut kring detta.

22/8 Aktivitetsplaner från arbetarekommunerna skickas in till partidistriktet

–       Kontakta partidistriktet om ni behöver hjälp i arbetet!

29/8 Höstkampanjen drar igång

Kyrkovalet

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 7: Inför Kyrkovalet

Bilaga 8: bilder från träff med Kyrkopolansvariga

Den 17 september 2017 är det Kyrkoval. Förberedelserna har påbörjats, partidistriktet hade en träff med Ak kyrkopolitiska ansvariga före sommaren. Det är viktigt att alla Arbetarekommuner planerar och påbörjar arbetet inför kyrkovalet i god tid när det gäller rekrytering av förtroendevalda, programarbete o s v.

Några viktiga datum och tider:

 • 21/9 09:00-13:00 Träff kyrkopolitiskt ansvariga Distriktsexpeditionen, Härnösand. Inbjudan går ut enligt listan ovan och de som AK kompletterar med.
 • 8/10 10:00-15:00 Kyrkopolitisk upptakt, Sundsvall, plats och program kommer senare.
 • 20 januari sista dag att lämna nomineringar till partidistriktet till listorna för stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
 • 26 augusti 2017 gemensam valupptakt för hela stiftet

 

Remiss Kyrkopolitiskt program

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 9: Missiv Kyrkopolitiskt program

Bilaga 10: Remiss kyrkoprogram

 

Den 17 september 2017 är det Kyrkoval, och vårt Kyrkopolitiska program. Bifogat finns ett förslag till Kyrkopolitiskt program ska uppdateras, vilket partidistrikt, arbetarekommuner och övriga delar av partiorganisationen hälsas välkommen att senast till den 12 september lämna remissynpunkter på.

Synpunkter skickas till Lars G Linder, Kyrkopolitisk ombudsman 0730-86 84 30, [email protected]

 

Information inför Partikongressen 2017 ? nominering av kongressombud

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 11: Inför partikongressen 2017

Den 8-12 april 2017 kommer nästa ordinarie partikongress att genomföras i Göteborg. I bifogat PM försöker vi ge den information och som vi har idag. Det gäller tider för nomineringar av kongressombud, samt om hur kongressombudsvalet kommer att gå till.

 

Medlemsregistret

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Det nya medlemsregistret som togs i bruk före sommaren har haft många problem för att fungera på det sätt som krävs. Arbetet med detta pågår, förhoppningen är att det så snart som möjligt går att använda till de funktioner som vi har mest behov av i partidistrikt och arbetarekommuner. Kommunikationen kring medlemsregistret sker via Ingalill Graff som samlar upp de problem som vi upptäcker och synpunkter som vi har, och kommunicerar detta med partistyrelsens kansli.

Det går att använda starka adjektiv kring situationen men detta hjälper tyvärr föga.

Kontakt med: Ingalill Graff, 0611 ? 156 21,

[email protected]

 

Medlemsutvecklingen

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Här är den aktuella medlemsstatistiken. Utifrån den problem som finns med medlemssystemet vill vi inte redovisa siffror vad nya medlemmar och obetalda, efter som det finns tveksamheter i det som systemet redovisar.

 

Uppdaterat kalendarium

Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected]

Bilaga 12: Uppdaterat långtidskalendarium

I bifogad fil finns ett uppdaterat långtidskalendarium.