Peder Björk

Fjärde namn på Socialdemokraternas riksdagslista i Västernorrland.
Bostadsort: Sundsvall
Ålder: 46 år

Nyfikenhet, en positiv inställning till utveckling och en vilja att förbättra för enskilda människor i deras vardag har alltid varit min politiska drivkraft. Mer än 20 års erfarenhet av  politik på lokal nivå och de sista 6 åren som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall har gett mig god kunskap om samhällsfrågor, ett brett kontaktnät och en gedigen erfarenhet att förändra med politik.   

Särskilt viktigt för en fortsatta bra utveckling i vårt län är att det finns goda möjligheter till jobb och det kräver en aktiv politik. En del av de avgörande besluten för att möjliggöra fler jobb i vårt län fattas politiskt på nationell nivå. Därför spelar det också roll för jobben i vår region hur det går i riksdagsvalet. För att fler ska vilja investera och utveckla sina verksamheter i Västernorrland behöver vi skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Den gröna industriella revolutionen som vi nu ser i Sverige ger stora möjligheter till fler jobb även i Västernorrland. God tillgång till grön energi, bra geografiskt läge och tillgänglig mark gör att Västernorrland kan konkurrera om klimatsmarta jobb. Samtidigt behöver kompetensförsörjningen öka och vårt goda geografiska läge behöver förstärkas med investeringar i infrastruktur.