Anna-Belle Strömberg blir ny ledamot i kulturutskottet

Anna-Belle Strömberg, ny ledamot i kulturutskottet:

–  Jag vill stärka kulturen för den utgör en av grundpelarna i vår demokrati. Den får både land och människor att växa. Den bidrar också till innovation och välstånd.  Rätten till kulturen ska gälla oavsett var i landet man bor.

– Att bli tilldelad en plats i kulturutskottet känns jätteroligt. Mig veterligen är det inte någon riksdagsledamot från Västernorrland som haft det uppdraget tidigare.

Det säger den socialdemokratiske riksdagsledamoten Anna-Belle Strömberg från Örnsköldsvik som ersätter Stefan Löfvén i Sveriges riksdag sedan den 1 september i år och som nu har fått sitt första utskott.

–  Alla vet att den lokala och regionala kulturen har drabbats hårt under pandemin, därför känns det extra viktigt att lyfta fram Västernorrlands utmaningar och framtida möjligheter till utveckling på kulturområdet, säger Anna-Belle Strömberg i en kommentar.

Kulturutskottets ansvarsområden består av allt från museum, bibliotek, arkiv, orkestrar, konsterhus, teatrar, dans, film, bild och form, slöjd, idrott och friluftsliv.

Verksamhetsområden som Anna-Belle Strömberg kommer att få ett extra ansvar för att bevaka i utskottet är Folkbildning, studieförbund, folkhögskolor, trossamfund, fritidspolitik för barn och unga, ungdomsrörelserna, ungdomspolitiken och Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor

– Som utbildad fritidsledare, med idrott och friluftsliv som profil, så värmer det extra i själ och hjärta att få arbeta med att dessa frågor i hela vårt avlånga land, säger hon avslutningsvis.