Malin Larsson: Riksdagens arbete fungerar trots extraordinär situation

Riksdagsarbetet fortgår och vi har viktiga beslut att fatta, en del med kort varsel. Politiska beslut måste tas trots att vi befinner oss i denna extraordinär samhällssituation som Covid-19 medför. Debatterna i kammaren fortsätter, kolla gärna in Forum på SVT eller riksdagens hemsida för att följa med.  Även utskottsarbetet fortsätter. Vi har valt in fler ersättare till varje utskott för att det ska vara möjligt för varje parti att fylla sina platser i utskotten om några inte kan vara med. Det är i övrigt nästan tomt i riksdagshuset då alla visningar, skolbesök och seminarier är inställda. Vi står alla inför en situation vi inte önskat eller kunnat förutspå. Vi riksdagsledamöter arbetar nu så mycket som möjligt via digitala möten. Vi får hela tiden uppdateringar om vad som gäller för oss i vår tjänst och precis som alla andra följer vi Folkhälsomyndighetens råd noga. Det gäller att vi följer utvecklingen och hela tiden är uppdaterade och förbereder för tänkbara scenarier.

Alla kommer att påverkas på något vis. Nu gäller det att värna människors liv och hälsa och vi måste skydda de äldre och de som tillhör någon riskgrupp. Nu är det viktigt att vi visar varandra solidaritet och hjälps åt! Vi behöver alla göra vårt för samhällets och Sveriges bästa.

/ Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland