Sara Nylund

1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Västernorrland.

Jag är en engagerad person som använder all min kraft, kompetens och mina nätverk för att utveckla Västernorrland. Alla delar av samhället måste samarbeta och hjälpas åt för att attrahera fler invånare, fler företag och fler besökare/turister. När företagare, politiker och branschorganisationer samarbetar kan vi skapa tillväxt och sätta länet på den nationella och internationella kartan.  


I mitt hjärta finns mina grundvärderingar som jag aldrig viker undan från. Jag tror på ett rättvist och solidariskt samhälle där alla mår bra och ingen lämnas utanför. Jag vill ha ett välfärdssamhälle som låter alla människor växa och där alla bidrar till varandra. Jag ger mig aldrig om jag ser orättvisor – för det kan rättas till.