Sara Nylund

1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Västernorrland