Visar alla poster med taggen:Aktuellt

Replik på insändare i Allehanda 2020-06-24

Coronapandemin berör de flesta i vårt land, på olika sätt. Så även Anders Karlsén, som i en insändare ger politikerna skulden för ev. sänkta pensioner år 2021. Sveriges riksdag och regering har gjort vad som varit möjligt för att hindra smittspridningen, säkerställa resurser till kommuner/regioner och inte minst att så långt som möjligt rädda jobb…

Läs mer

Kampen mot den organiserade brottsligheten

Häromdagen var jag hos Riksåklagaren och fick höra hur man ser på kampen mot den organiserade brottsligheten och vad man gör. I Sverige har polisen prioriterat 14 utsatta områden. Här pågår ett arbete att ur ett myndighetsgemensamt perspektiv prioritera resurserna så att det blir resultat. Myndigheterna som arbetar tillsammans är Polisen, Säpo, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket,…

Läs mer

Bodil Hansson föreslagen till Socialdemokraternas verkställande utskott

I dag presenterade Socialdemokraternas valberedning sitt förslag på ny partistyrelse. I samband med det föreslogs Bodil Hansson, Sundsvall, till suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott. Socialdemokraterna i Västernorrland som är det fjärde största partidistriktet behåller därmed sitt inflytande i det Socialdemokratiska partiet. Socialdemokraternas verkställande utskott utgör den omedelbara ledningen för partiet. Elvy Söderström från Örnsköldsvik, som…

Läs mer

Ingen vägslitageavgift i närtid

Regeringen har nu meddelat att det inte blir någon vägslitageavgift för lastbilar. Idag, tisdagen den 28/2, lämnas utredningen till regeringen. Men regeringen har redan nu tagit avstånd från förslaget. Ingemar Nilsson (S) ledamot i riksdagens Näringsutskott och Jasenko Omanovic (S) ledamot i riksdagens Trafikutskott, kommenterar beskedet på följande sätt: –          Det är bra att regeringen…

Läs mer
facebook Twitter Email