Etikett: Demokrati

Uttalande från de socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland

De socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland markerar sitt avståndstagande från det hat och de hot som riktas mot alltför många politiskt förtroendevalda bland annat i sociala medier.

Näthatet är idag så omfattande att det utgör ett konkret hot mot demokratin. Som socialdemokrater i Hälso- och sjukvårdsnämnden tar vi starkt avstånd från den sortens hat och hot som sprids i sociala medier, som drabbat flera förtroendevalda och nu senast vår kollega Lena Asplund. Det är orimligt att personer tycker sig ha rätt att…

Läs mer