Etikett: S-förslag

Västernorrland kan bättre

Under den kanske största krisen inom Region Västernorrlands sjukvård tappar hälso- och sjukvården sin politiska ledning. Ett resultat av interna slitningar inom Moderaterna. Socialdemokraterna som är det största partiet i regionen behöver därför agera för att alla gemensamt tar ansvar för att lösa den akuta situationen. Medarbetarna måste bli hörda. De fackliga organisationernas kompetens måste tas tillvara. Politiskt måste alla ta ansvar. Det är budskapet från Socialdemokraterna i Västernorrland.

– Socialdemokraterna är det största partiet i Region Västernorrland. Det ger oss ett stort ansvar för att åtgärda nuläget, inte minst när Moderaterna som faktiskt ansvarar för hälso- och sjukvården inte har ordning internt. Det är ytterst allvarligt att hälso- och sjukvårdsnämnden saknar ett politiskt ledarskap säger Bodil Hansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Västernorrland. – Sjukvården i…

Läs mer