Etikett: sjuksköterskor

Vi fortsätter höja lönerna

Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 50 miljoner på en extra lönerevision som ska genomföras så snart det är möjligt och att ”bonusen” för uppskjuten semester även ska omfatta undersköterskor. 

– Vi socialdemokrater föreslår att 50 miljoner ytterligare satsas på en extra lönerevision. Den ska genomföras tillsammans med de fackliga organisationerna och omfatta alla sköterskegrupperna och även undersköterskor och skötare, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas 1:a namn i regionvalet. Den redan genomförda satsningen med 30 miljoner till löneökningar var det första steget mot…

Läs mer